5 manieren om uw internationale leveranciers te betalen

Post Picture
Post Picture

Publication date

 Wanneer een invoerder een buitenlandse leverancier moet betalen, moet hij kiezen voor een internationaal betaalmiddel of gebruikmaken van een documentaire verrichting. We onderscheiden de volgende betaalmiddelen: een overschrijving, een cheque, waardepapieren en Sepa Direct Debit voor landen in de SEPA-zone. Wat betreft de documentaire verrichtingen, daarbij beperken we ons tot het documentair krediet. Hiermee kan de invoerder de levering van de goederen veiligstellen.

AdobeStock_145186168-500171-edited

Overschrijving

Een overschrijving is de betaling die de debiteur uitvoert om de rekening te vereffenen. Wanneer de debiteur zijn internationale leverancier(s) nog vóór de ontvangst van de goederen via overschrijving betaalt, is er sprake van een vooruitbetaling. De invoerder loopt dan het risico dat hij de goederen niet ontvangt of dat de goederen niet aan de verwachtingen voldoen. Ook de omgekeerde situatie is mogelijk. De leverancier verzendt de goederen nog vóór een betaling te hebben ontvangen.  Er is bijgevolg sprake van een openstaande rekening. Nu loopt de exporteur het risico dat hij niet betaald wordt

 • Voordelen: een overschijving is een universele manier om te betalen, geschikt voor alle soorten transacties. Het is een erg flexibel en snel betaalmiddel.
 • Nadelen: de betaler moet het initiatief nemen om de overschrijving uit te voeren. Er moet dus een vertrouwensrelatie aanwezig zijn tussen beide partijen.

Cheque

Een cheque is een mandaat, waarbij de invoerder aan zijn bank de opdracht geeft om de exporteur, dus de begunstigde van de cheque, te betalen. De cheque wordt overhandigd aan de leverancier, die er op zijn beurt mee naar de bank stapt om het bedrag te innen, waarmee de schuld van de importeur afgelost wordt. 

 • Voordelen: een cheque is onderworpen aan de Conventie van Genève (1930) voor Europese cheques en het gemene recht voor Angelsaksische cheques. Het is nog altijd een gangbaar betaalmiddel.

 • Nadelen: de begunstigde moet zich naar de bank begeven voor de inning en het initiatief van de transactie ligt bovendien bij de betaler. In slechts weinig landen is de begunstigde door de wet beschermd. Het risico bestaat dat de betaler nalatig is.

Waardepapieren

Er bestaan twee belangrijke soorten waardepapieren: de wisselbrief en de orderbrief :

 • De wisselbrief is een document waarmee de exporteur aan de betaler (de invoerder) de opdracht geeft om op een bepaalde datum het verschuldigde bedrag te betalen.

 • De orderbrief is een document van de betaler (de invoerder) waarin hij zich ertoe verplicht de begunstigde op een bepaalde datum het verschuldigde bedrag te betalen.

Zowel de wisselbrief als de orderbrief wordt door de begunstigde ingediend bij de bank. De bank zorgt voor de inning.

 • Voordelen: de afgifte van een wisselbrief is het initiatief van de begunstigde. De wisselbrief omvat de hele schuld van de koper en kan net als de orderbrief snel worden verwacht.

 • Nadelen: dit is niet overal een bekende manier om te betalen, waardoor de uiteindelijke betaling niet altijd gegarandeerd is.

SEPA Direct Debit B2B en CORE

Dankzij een domiciliëring hebben crediteuren de mogelijkheid om meteen eenmalige of herhaaldelijke facturen voor abonnementen op telefoon, gas, elektriciteit enz. te innen. Met het voorafgaande akkoord van de debiteur worden de uitgaven/facturen automatisch afgelost, zonder dat de debiteur zelf nog de betaling moet verrichten. Deze Europese domiciliëring wordt mogelijk gemaakt dankzij de tussenkomst van vier partijen: de debiteur, de crediteur, de bank van de debiteur en de bank van de crediteur. Er bestaan twee systemen: de Europese domiciliëring Core en de Europese domiciliëring B2B. Er zijn bijgevolg twee soorten inningen.

 • Bij Core-domiciliëringen kunnen de debiteurs zowel particulieren als bedrijven zijn. Banken in de SEPA-zone zijn verplicht SDD Core te aanvaarden.

 • B2B-domiciliëringen kunnen alleen gebruikt worden voor debiteurs die bedrijven zijn. Deze manier van innen is onherroepelijk, maar het betalende bedrijf moet de bank wel op voorhand informeren.

Documentair krediet

Het documentair krediet betekent dat de bank van de invoerder een bepaald bedrag betaalt aan de exporteur die de goederen verzendt. De leverancier moet de bank van de invoerder de nodige documenten voorleggen ten bewijze dat de goederen verzonden zijn. Deze betaalwijze is niet alleen bruikbaar voor goederen, maar ook voor diensten.

 • Voordelen: het documentair krediet is het enige betaalmiddel dat een betaalgarantie voor de leverancier inhoudt. Deze optie wordt veelal gebruikt bij de eerste samenwerking met een nieuwe leverancier, als er dus nog geen vertrouwen is. Zo is ook de invoerder zeker van de overdracht van de goederen.

 • Nadelen: dit kan veel kosten met zich meebrengen. Het documentair krediet wordt pas gebruikt met instemming van alle betrokken partijen.
Deze verschillende betaalmiddelen houden telkens andere risico's in voor de invoerder. Een vooruitbetaling betekent het grootste risico. De invoerder betaalt immers de leverancier nog, voordat de goederen zijn aangekomen. Daartegenover hebben we de openstaande rekening. Dit is de minst riskante optie, want de leverancier wordt pas betaald zodra de goederen zijn ontvangen. Naast de vraag of de goederen goed aankomen, is er ook het wisselkoersrisico. Als uw Amerikaanse leverancier u facturen in dollar stuurt, zult u dollar naar euro moeten converteren. Als de wisselkoers op de dag van de transactie ongunstig is, dan kan uw marge daaronder lijden. Om uw marge veilig te stellen, meer bepaald door een wisselkoers voor een toekomstige transactie te blokkeren, bestaan er gespecialiseerde betalingsinstellingen die veel aantrekkelijkere wisselkoersen aanbieden dan gewone banken. Via deze instellingen kunt u uw internationale transacties tegen een lager tarief verrichten.

_______________

Over iBanFirst

iBanFirst is een internationale betalingsinstelling die een online platform aanbiedt voor transacties in vreemde valuta. Als alternatief voor de traditionele bank biedt iBanFirst een unieke betalingservaring en een pakket aan financiële diensten.

Dankzij iBanFirst kunnen financiële departementen betalingen uitvoeren in elke valuta, valutarisico’s afdekken en hun internationale groei financieren.

In 2019 hebben onze klanten gezamenlijk meer dan 50 miljoen euro bespaard op hun internationale betalingen. Benieuwd hoeveel uw bedrijf kan besparen op bankkosten? Bereken het zelf met onze besparingscalculator:

Bereken uw besparing

Topics