Mi az EORI szám és miért van szükségünk rá?

Post Picture
Post Picture

Publication date

Globalizált világunkban az import és az export egyaránt alapvető fontosságú. Az ügyletek számának növekedésével és összetettségük fokozódásával a megfelelő eljárások alkalmazása hozzájárul a zökkenőmentes és hatékony üzleti folyamatokhoz. A vonatkozó eljárások és szabályok közé tartoznak az Uniót érintő export és import ügyleteket szabályozó EORI előírások.
Mi az EORI szám?

Az áruk Unióból való kivitelének és az Unióba történő behozatalának nyomon követése érdekében a 312/2009/EK bizottsági rendelet előírja, hogy a vállalkozásoknak rendelkezniük kell ún. EORI számmal (Economic Operator Registration and Identification, gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma). Ez szolgálna minden, az Unióból kifelé, vagy az Unióba befelé irányuló vámkezelési eljárás során használandó azonosító számként.

Fz egységesség érdekében és gyakorlati alkalmazhatósági célokból minden EORI szám a következő, két részből álló szerkezetben jelenik meg: két, a kibocsátó tagállam országkódját jelző betű, utána az adott tagállamhoz rendelt egyedi számsor amely általában részben vagy teljes egészében az adott társaság adó- vagy azonosító száma.

Kinek van szüksége EORI számra?

Minden, az Unióba importáló vagy onnan exportáló cégnek szüksége van egy EORI számra. E szám használata nélkül az import vagy export ügylet illegálisnak minősül és többletköltségekkel (pl. tárolási díjak), ill. késedelmekkel jár. Ezt a számot minden cégnek használnia kell az alábbi esetekben::

  • vámárunyilatkozat benyújtása az Unió vámterületén belül;
  • belépési gyűjtő árunyilatkozat (Entry Summary Declaration, ENS) benyújtása;
  • kilépési gyűjtő árunyilatkozat (Exit Summary Declaration, EXS) benyújtása;
  • átmeneti megőrzési árunyilatkozat benyújtása az Unió vámterületén belül;
  • tengeri, belvízi és légi szállítás céljából fuvarozóként folytatott tevékenységek során;
  • váminformatikai rendszerhez kapcsolódó fuvarozóként folytatott tevékenység során, úgy, hogy meg kívánja kapni a vámjogszabályokban a belépési gyűjtő árunyilatkozatok benyújtásával és módosításával kapcsolatban előírt értesítések valamelyikét
Az EORI szám igénylése

Az EORI szám igénylésének eljárása minden tagállamban más és más. Az EORI szám létrehozására vonatkozó tájékoztatásért célszerű a társaság székhelye szerinti ország vámhatóságához fordulni.

Egy gyors tanács: Az EORI szám ellenőrző funkció segítségével az Európai Unió Taxation and Customs Union honlapján ellenőrizhető, hogy együttműködő partnerünk rendelkezik-e érvényes EORI számmal.

Az EORI szám a Brexit után

Egyes vállalkozásoknak – például Egyesült Királyságbeli cégeknek – több EORI számra is szükségük lehet. Az Egyesült Királyság és az EU közötti külkereskedelmi eljárások a Brexit után megváltoztak.

2021. január 1-jétől az Egyesült Királyságból az Európai Unióba, vagy fordított irányban szállítani szándékozott árukra vonatkozóan kiviteli vagy behozatali árunyilatkozatokat kitöltő, Egyesült Királyságbeli társaságoknak két EORI számot kell használniuk, amelyből az egyik az Egyesült Királyságra, a másik az Unióra vonatkozik. Míg azonban az EU EORI szám az érintett EU országot jelölő két betűvel kezdődik, hogy néz ki az Egyesült Királysághoz tartozó EORI szám?

UK EORI, GB EORI, XI EORI – a helyes EORI előtagról

Az Unióval kereskedő brit és északír cégeknek – pl. az Unióban telephellyel rendelkező Egyesült Királyságbeli vállalkozásoknak, vagy az EU-ba bizományosként importáló cégeknek – szükségük lesz egy uniós EORI számra.

A BREXIT megállapodás alapján azonban emellett egy második EORI számra is szükségük van: az árukat exportáló angol, skót és walesi vállalkozások számára GB EORI, az északír székhelyű, vagy az országgal kereskedő vállalkozások számára egy XI EORI szám lesz szükséges. Tehát amíg az UK EORI szám széles körben használható, az Egyesült Királyságbeli cég EORI száma valójában vagy a „GB”, vagy az „XI” betűkkel kezdődik.

Ráadásul a BREXIT keretein belül bevezették az Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvet, amely egy az Unión belül maradó Ír Köztársaság és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország határán felmerülő vámügyek intézésére vonatkozó megállapodás. Az 1998. évi északír békemegállapodás megóvása érdekében elfogadták a Észak-Írországról szóló jegyzőkönyvet. Ennek eredményeként az Ír Köztársasággal kereskedő észak-írországi cégeknek nem kell EORI számot használniuk, mert Észak-Írország az unió vám- és ÁFA-övezetein belül marad. Egy Írország központi statisztikai hivatala által kiadott jelentés szerint az írországi határokon átnyúló kereskedelem értéke a Brexit és az új követelmények bevezetése óta 145 millió euróról csaknem kétszeresére, 283 millió euróra bővült.

 Az áruk szállításának legkedvezőbb módja

Az áruk nemzetközi szállítása összetett folyamat, amelynek során a nem kívánatos költségek és késedelmek elkerüléséhez szigorúan be kell tartani a vonatkozó előírásokat. Tekintve, hogy az EORI számok az ellátási lánc kezelésének elengedhetetlen kellékei, egy ilyen szám kellő időben történő igénylése lehetővé teszi a nemzetközi üzleti tevékenységeket adott esetben súlyosan érintő kockázatok elkerülését. Érdemes elolvasni a beszállítási láncot fenyegető kockázatok felismeréséről és mérsékelésének lehetőségeiről szóló írásunkat, amelyben további hasznos információkat találhatnak a beszállítási lánc optimalizálásáról.

 

 

Kategória