De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Internationale betalingssystemen en hoe zij werken

22 feb 2022

IBAN and SWIFT codes made of x's and question marks on a blue background with representation of the world in the form of dots and lines 

Het overmaken van geld over de grens, of dit nu door een bank of een bankdienstverlener wordt gedaan, brengt kosten met zich mee. Het vereist ook het gebruik van een specifiek betalingssysteem en bepaalde gegevens om de betrokken bankrekeningen te identificeren. Naast de naam of firmanaam van de ontvangende partij zijn specifieke bankcodes nodig om de juiste rekeningen te identificeren. Hoewel de twee internationaal erkende methoden om bankrekeningen te identificeren, IBAN en SWIFT, wereldwijd het monopolie hebben, worden in Rusland en China alternatieve systemen uitgetest.

 

Wat zijn de drie factureringsopties?

Internationale betalingen vereisen de medewerking van verschillende banken om te kunnen worden verwerkt. Die van zowel de debiteur als de crediteur, alsook van eventuele intermediaire banken. De verwerking van dergelijke betalingen genereert betalingskosten die de emittent, als opdrachtgever van de transactie, voor zijn rekening kan nemen, kan delen of aan de overnemer kan factureren. Deze drie betalingsinstructies worden BEN, SHA en OUR genoemd. Dus wat zijn de verschillen tussen de BEN-, SHA- en OUR-kostenopties en waarom zouden met name bedrijven hiervan op de hoogte moeten zijn voor hun B2B-betalingen?

  1. "SHA" (staat voor "Shared")
   Voor elke transactie worden de kosten gedeeld tussen de begunstigde en de verstrekker van de betaling. De kosten van de uitgevende bank worden gedragen door de partij die het geld opstuurt, terwijl de kosten van de intermediair en de banken van de begunstigde in mindering worden gebracht op het verzonden bedrag, dat dus ten laste komt van de begunstigde. Hoe meer instellingen erbij betrokken zijn, hoe hoger de kosten zullen zijn. Dit systeem wordt gebruikt voor ongeveer 60% van de markttransacties.


  2. "BEN" (staat voor "Beneficiary")
   De transactiekosten worden aan de begunstigde van de betaling aangerekend, in mindering op het betaalde bedrag. Dit systeem is niet erg wijdverbreid en vertegenwoordigt slechts 10% van de markttransacties.


  3. "OUR" (OUR)
   De verstrekker van de betaling kiest ervoor alle kosten te dekken. Dit zorgt ervoor dat de begunstigde de volledige betaling ontvangt. Dit proces vertegenwoordigt ongeveer 30% van de markttransacties


Wat is een SWIFT code?

De SWIFT-methode bestaat al sinds de jaren zeventig. Het staat voor Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, een berichtensysteem dat door banken en financiële instellingen wordt gebruikt om informatie te verzenden en te ontvangen, en met name om betalingen over te maken. Wat de gebruikers betreft, is het de meest erkende methode voor internationale geldovermakingen met meer dan 10.500 financiële instellingen en ondernemingen in meer dan 200 landen.

Om binnen het SWIFT-netwerk te kunnen navigeren, krijgt elke financiële instelling een unieke code toegewezen: een Business Identifier Code, of BIC. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar in de praktijk is SWIFT de uitgevende organisatie die toezicht houdt op het gebruik van BIC, die zelf vaak "BIC-codes" worden genoemd.

De volledige officiële lijst van BIC die over de hele wereld wordt gebruikt, kan zelfs worden geraadpleegd.

Wist u dat...

De afkorting BIC aanvankelijk Bank Identifier Code was, maar dat in 2009 de norm werd aangepast om ook instellingen te omvatten. Omdat BIC al een veelgebruikte en geaccepteerde term was, werd het acroniem behouden, maar de "B" staat nu voor "business".

 

Hoe ziet een SWIFT-code eruit?

SWIFT-codes (of BIC) geven alleen informatie over de bank en zijn als volgt samengesteld:

SWIFT (BIC) code explanatory image

Terwijl sommige landen zoals de VS, Australië, Singapore en Zuid-Afrika een SWIFT-nummer gebruiken, gebruiken andere landen, vooral in Europa, alsook sommige gebieden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en het Caribisch gebied, een IBAN-nummer.

 

Wat is een IBAN-nummer?

Het IBAN (International Bank Account Number), dat in 1997 werd ingevoerd, is een unieke identificatiecode voor een bankrekening. Vóór de invoering hadden alle landen hun eigen bankrekeningformaten, wat leidde tot fouten en vertragingen bij grensoverschrijdende transacties. Vanaf 2020 gebruiken 79 landen IBAN-nummers om internationale betalingen eenvoudiger te maken. Dit recentere systeem werd ingevoerd om de verificatie van grensoverschrijdende betalingen te verbeteren en het aantal fouten, geweigerde betalingen, vertragingen bij overmakingen en bankkosten te verminderen. Het ISO 13616 IBAN register, gepubliceerd door SWIFT, bevat de technische specificaties van de nationale IBAN-formaten van landen die deze bankstandaard gebruiken.

 

Hoe ziet een IBAN eruit?

Alle IBAN-nummers volgen hetzelfde formaat dat uit maximaal 34 alfanumerieke tekens bestaat, en wel als volgt:

IBAN explanatory image

Het formaat begint systematisch met twee letters die verwijzen naar het land waar de rekening zich bevindt, gevolgd door twee controlecijfers die worden gebruikt voor het opsporen van fouten. Het eindigt met een reeks landspecifieke alfanumerieke tekens. Deze reeks cijfers, BBAN of Basic Bank Account Number genoemd, varieert in lengte naargelang de normen van het land. Het bevat alle relevante informatie die wordt gebruikt om de bankrekening in kwestie vast te stellen. Het bestaat zelf uit drie delen: een bankcode, een filiaal en een rekeningnummer.

Het controleren van de geldigheid van bankgegevens is van cruciaal belang om fraude met bankoverschrijvingen te voorkomen en betrouwbare zakenrelaties op te bouwen. Een manier om er zeker van te zijn dat het aan u verstrekte IBAN-nummer geldig is, is door het in te voeren in een  IBAN checker.

 

IBAN vs SWIFT

Beide codes zijn de twee internationaal erkende methoden om bankrekeningen te identificeren en snelle en accurate internationale overmakingen mogelijk te maken.

Het belangrijkste verschil tussen de twee methoden is dat het IBAN een specifieke bankrekening identificeert, terwijl de SWIFT-code de bank of het bijkantoor identificeert waar de rekening wordt aangehouden. In beide gevallen kunnen de overmakingen tot 5 werkdagen in beslag nemen en worden zij door intermediaire banken verwerkt om fraude bij de overmaking te voorkomen. Om fouten en fraude te voorkomen, bevatten IBAN-nummers meer informatie over de geldovermaking.

Maar als u in de Europese Unie woont, bent u wellicht nog een ander acroniem tegengekomen: SEPA.

 

What is SEPA?

SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is een veel gebruikte vorm van bankoverschrijvingen binnen de Europese Unie. Het werd in 2008 voor het eerst ingevoerd door de Europese betalings- en banksector met als doel de niet-contante betalingen in euro te harmoniseren. In 2020 maken 36 leden deel uit van SEPA:

 • 27 lidstaten van de EU
 • De 4 leden van de Europese Vrijhandelsassociatie
 • 4 microstaten die monetaire overeenkomsten met de EU hebben
 • Het Verenigd Koninkrijk (zelfs met Brexit)
SWIFT vs SEPA

SEPA-betalingen worden verricht met gebruikmaking van het IBAN-nummer van de ontvanger. In tegenstelling tot SWIFT-betalingen, die in de meeste landen over de hele wereld werken, kunnen SEPA-betalingen alleen in euro's worden gedaan naar rekeningen binnen de aangesloten landen. Omdat SEPA-overschrijvingen slechts in één valuta kunnen worden gedaan, zijn er geen omrekeningskoersen en overschrijvingscommissies. Dit betekent dat overmakingen snel kunnen worden verwerkt, in 1 à 2 dagen vergeleken met maximaal 5 dagen bij SWIFT. Dit maakt SEPA uiteindelijk tot een bijzonder snelle, goedkope en veilige betaalmethode onder de Europese landen. In geval van een SEPA-betaling worden eventuele kosten automatisch gedeeld.

 

Alternatieve wereldwijde betalingssystemen

In hun pogingen om hun afhankelijkheid van de almachtige Amerikaanse dollar, hebben Rusland en China alternatieven gezocht voor het SWIFT-systeem. Aangezien de meeste van hun bilaterale transacties nog steeds in US dollars worden verricht en via het SWIFT-systeem worden verhandeld, zijn de twee landen onderworpen aan de mogelijkheid van Amerika om hun transacties uit het systeem te blokkeren. Als gevolg daarvan intensiveren China en Rusland hun inspanningen om de dollar te dedollariseren en werken zij aan een vertrek uit de financiële systemen die verbonden zijn met de Verenigde Staten.


In het oosten heeft China in 2015 het Cross-border Interbank Payment System (CIPS) gelanceerd. Hoewel CIPS clearing- en settlementdiensten aanbiedt voor grensoverschrijdende betalingen en handel in renminbi (RMB), vertrouwt het nog steeds op het SWIFT-systeem als communicatiekanaal. Voorlopig. Maar de oprichting van CIPS draagt rechtstreeks bij tot China's inspanningen om de internationalisering van zijn munt te bevorderen in een poging om zich uiteindelijk los te maken van het SWIFT-systeem.


In Rusland heeft de Centrale Bank van Rusland een eigen systeem ontwikkeld, het Systeem voor Overdracht van Financiële Berichten (SPFS). Het land besloot voor het eerst tot de ontwikkeling van het systeem in 2014, na de economische sancties die het kreeg opgelegd en met name het dreigement van de Verenigde Staten om Rusland los te koppelen van het SWIFT-systeem. Voor Rusland en zijn multimiljardenexport kan een verbreking van de verbinding met het SWIFT-systeem een ramp betekenen, waarbij alle internationale transacties worden stopgezet, de wisselkoersen aanzienlijk volatiel worden en massaal kapitaal wordt uitgestroomd. Rusland is in gesprek om het gebruik van zijn SPFS uit te breiden tot ontwikkelingslanden als Turkije en Iran en tot dusver zijn 23 buitenlandse banken in landen als Armenië, Wit-Rusland, Duitsland, Kazachstan en Zwitserland op het systeem aangesloten.


Deze alternatieve systemen bevinden zich echter nog in de testfase en hun wereldwijde relevantie is beperkt. Voorlopig blijven SWIFT-codes en IBAN-nummers de belangrijkste systemen voor het overmaken van geld over de grenzen. Het gebruik van een onjuist nummer of een onjuiste code kan ertoe leiden dat de overschrijving wordt geweigerd en teruggezonden, en mogelijk tot ongewenste kosten. Een IBAN checker geeft u gedetailleerde informatie over het IBAN-nummer waarnaar u geld overmaakt, inclusief of het geldig is en of het betrekking heeft op de juiste bankrekening.

 

Thema’s: SWIFT IBAN

 

Populair