De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Federal Open Market Committee vergadering, Maart 2021

16 mrt 2021

img_featured_FED

De 'Federal Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC)' komt gewoonlijk samen tijdens acht regelmatig geplande vergaderingen per jaar, waarin het monetaire beleid van de VS voor de komende maanden wordt uiteengezet. De sessie op 16-17 maart 2021 is van bijzonder belang, als de eerste in zijn soort sinds de goedkeuring door het Huis van het fiscale stimuleringspakket onder de regering-Biden.

 

Recente ontwikkelingen hebben aangetoond dat de rente een zeer belangrijke factor blijft voor de valutaniveaus. Eind februari werd de veiling van Amerikaanse staatsobligaties op 7 jaar slecht ontvangen door de obligatiemarkt (obligatiebeleggers eisten een hoger rendement dan verwacht), wat een opwaartse verschuiving in de hele rentecurve teweegbracht. Het gevolg was dat de rentevoeten over looptijden van 2 tot 30 jaar stegen. Voor valutabeleggers heeft een valuta met een hogere rente of zelfs het vooruitzicht op een hogere rente de voorkeur boven een valuta met een lager rendement. In het verleden, toen het renteverschil tussen de USD en de EUR ongeveer of meer dan 2% bedroeg in het voordeel van de USD, zagen we in bijna alle gevallen een stijgende langetermijntrend voor de USD (uiteraard wanneer we naar langere perioden kijken).

Wanneer we kijken naar EUR vs USD nemen de verschillen in rendement snel toe. Wat is de oorzaak van deze verschillen?

 

Beleidsdoelstellingen van de FED

De belangrijkste doelstellingen van de FED zijn het streven naar maximale werkgelegenheid en het onder controle houden van de inflatie. Zij hebben in het verleden al gezegd dat een tijdelijke overschrijding van de inflatie boven de 2% onder deze bijzondere omstandigheden aanvaardbaar zou zijn. Vorige week zei de FED ook dat de VS nog een lange weg te gaan heeft voordat maximale werkgelegenheid is bereikt. Dit is voor de markten een teken dat de FED lijkt te denken dat de huidige omstandigheden nog steeds gunstig zijn voor het herstel van de economie.
De FED vertelde de markt onlangs dat het verhogen van de lange rentetarieven een teken is van vertrouwen in de Amerikaanse economie, maar beleggers zullen elk woord tijdens de FED persconferentie zorgvuldig afwegen om hints te vinden voor toekomstige beslissingen over het rentebeleid. De goedkeuring van het stimuleringspakket van USD 1.900 miljard van de regering Biden heeft een positief effect op de economische vooruitzichten, maar heeft ook geleid tot stijgende inflatieverwachtingen. Dit zal een vloedgolf van geld veroorzaken, en niet alleen over de VS maar het zal overslaan naar de rest van de wereld waardoor vele economieën worden gestimuleerd.

 
Uitdaging voor de FED

FED is een evenwicht te vinden tussen optimistische economische vooruitzichten van de economie die voorzichtig uit de pandemische crisis komt, stijgende rendementen en een (financiële) markt die verslaafd is aan een omgeving met lage rentetarieven. Veel marktpartijen zijn verbaasd dat de FED niet reageert op de stijgende kapitaalmarktrentes. Elke marktverandering die zich te snel ontwikkelt, bezorgt de FED hoofdpijn omdat ze moet reageren om te voorkomen dat de markten ontsporen. Als de lange rente bijvoorbeeld snel verder stijgt, kan dat een sell-off op de aandelenmarkten veroorzaken. Dit kan een dip in het sentiment veroorzaken, waardoor de consumentenbestedingen dalen en het economisch herstel in gevaar komt. Aan de andere kant zal een te vroege verhoging van de korte rente het broze economische herstel ook schaden.

De FED beschikt over de laatste economische cijfers en de markt verwacht dat de economische groeicijfers en de werkgelegenheidscijfers positieve signalen zullen afgeven.
Het is moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar als je een pistool op mijn hoofd zet, zou ik verwachten dat de FED aan de dovish kant blijft (geen renteverhoging in de nabije toekomst en beperkte extra obligatieaankopen) en accepteert dat de rentecurve iets steiler wordt. Ze zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en niet te snel gaan, omdat ze zullen dreigen met het opkopen van meer obligaties om de lange rentes te verlagen.

 
Mogelijke resultaten

De FED die zich afwachtend opstelt

Wanneer de FED zich afwachtend opstelt, loopt men het risico dat de langetermijnrendementen in het voordeel van de USD ten opzichte van de EUR stijgen. Als de FED toekomstige renteverhogingen blijft uitstellen, zal de obligatiemarkt een groter risico zien voor de toekomstige inflatie. In het recente verleden veroorzaakte een stijging van de USD yields op de lange termijn een appreciatie van de USD.

Hawkish FED

Een 'hawkish FED', betekent een FED die zinspeelt op toekomstige renteverhogingen en/of het volume van obligatieaankopen verhoogt. Wanneer de dot plot (verwachtingen van de individuele FED-leden over de ontwikkeling van de Amerikaanse rente op korte termijn) een verwachte stijging van de rente over de komende 1 of 2 jaar laat zien, zal dit waarschijnlijk leiden tot minder toekomstige inflatie en dus minder behoefte aan agressievere renteverhogingen in de toekomst. Dit heeft tot gevolg dat de renteverschillen tussen USD en EUR kleiner worden, wat een beperkte en/of tegengestelde marktreactie op de wisselkoersen zou kunnen veroorzaken.

 

 

Populair