De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Februari 2023 - Economische vooruitzichten

9 feb 2023

02-february-banner- annonce-eco
Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

Tijd voor een pauze?

In het begin van dit jaar is de vraag wanneer de centrale banken de renteverhogingscyclus op pauze zullen zetten. Enkele hebben dat al aangekondigd (de Canadese centrale bank en de Bank of England). De rest zou tegen de zomer moeten volgen. Dat betekent echter niet dat de strijd tegen de hoge inflatie al is gestreden. Zoals voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank (de Fed) vorige week zei, hebben centrale banken de neiging om hun overwinning op de inflatie wat voorbarig aan te kondigen. Waakzaamheid is geboden. Volgens ons betekent dat dat de rente nog lang hoog zal blijven en dat de verlagingen van de belangrijkste rentevoeten die de markt vanaf de tweede helft van het jaar verwachten, er in geen geval zullen komen. De rente zal nog lang hoog blijven (en de financiële voorwaarden restrictiever).

EUR/USD
Hoogste niveau: 1,1002 Laagste niveau: 1,0515 Variatie: +1,77%

De wisselkoers EUR/USD heeft zich in januari mooi hersteld. Er komt immers meer goed dan slecht nieuws over het economische traject van de eurozone. Uiteindelijk is de zo gevreesde recessie uitgebleven. De energiecrisis is ook milder dan verwacht. Op het monetaire front zal de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting in maart een nieuwe renteverhoging met 50 basispunten aankondigen (in februari is er geen vergadering) alvorens ze over de verdere toekomst van de rente beslist. Voor de Fed ziet het plaatje er zowat hetzelfde uit. Het enige verschil is dat de omvang van de renteverhoging beperkter zal zijn (25 basispunten). Op korte termijn zal het monetaire beleid vermoedelijk geen doorslaggevende factor zijn voor de richting van de koers EUR/USD. Wij verwachten nog altijd een stijging van de koers. In februari zullen er echter nieuwe katalysatoren nodig zijn om duurzaam boven de lat van 1,10 te blijven.

EUR/GBP
Hoogste niveau: 0,8980 Laagste niveau: 0,8734 Variatie: +1,81%

EUR/GBP is een van de valutaparen waarvoor we voor de korte tot middellange termijn het minste twijfels hebben. Er zit ongetwijfeld een stijging aan te komen. Het volgende doel is duurzaam boven 0,90 uitstijgen. De lange recessie die in het VK werd verwacht (vijf kwartalen volgens de ramingen van de Bank of England) in combinatie met de heel acute energiecrisis zal het VK in een periode van langdurige verarming storten. Het hoeft geen betoog dat de Brexit een van de oorzaken is van de problemen waar de Britse economie mee kampt. We kunnen winstnemingen verwachten op de EUR/GBP (vooral na de sterke prestatie van vorige week). Maar de trend blijft opwaarts, volgens ons.

EUR/JPY
Hoogste niveau: 142,86 Laagste niveau: 138,17 Variatie: +0,81%

De koers EUR/JPY ging in januari op en neer. De markt had gerekend op een verstrakking van het Japanse monetaire beleid (wegens de snel stijgende inflatie), wat uiteindelijk niet is gebeurd. Dat verklaart waarom de volatiliteit is toegenomen. Wanneer de Japanse centrale bank in april een nieuwe voorzitter krijgt, zou dat de aanleiding moeten zijn voor een strategische herziening van het monetaire beleid (waardoor onvermijdelijk een einde zou moeten komen aan de negatieve beleidsrente). Wij denken niet dat de verwachtingen van de markt verkeerd waren. Het was eerder de timing die niet goed zat. Dat zou de beleggers op termijn moeten teruglokken naar de JPY.

EUR/CHF
Hoogste niveau: 1,0086 Laagste niveau: 0,9828 Variatie: +1,35%

De koers EUR/CHF is al een aantal sessies behoorlijk stabiel gebleven. Hij ontwikkelt zich in de buurt van de pariteit. De stijging van de euro valt eenvoudigweg te verklaren doordat er in het begin van het jaar meer goed dan slecht nieuws was over het economische traject van de eurozone. Daardoor hebben de beleggers zich geherpositioneerd naar een longpositie (kopers) op de euro. Wij betwijfelen echter of die beweging tegenover de Zwitserse frank zal aanhouden. De Zwitserse munt zal het dit jaar vermoedelijk goed doen. Wij verwachten dat de Zwitserse nationale bank op termijn assertief zal blijven (voor een monetaire verstrakking), omdat de vrees voor de hoge inflatie is toegenomen.

EUR/CAD
Hoogste niveau: 1,4643 Laagste niveau: 1,4270 Variatie: +1,17%

De koers EUR/CAD ging in januari op en neer. De euro lijkt daarentegen een nieuw elan te hebben gevonden. De goede economische situatie in de eurozone (die veel analisten verrast) ondersteunt de munt (al zal dat voortaan misschien minder een rol spelen). Bovendien duwt de pauze in het monetaire beleid die de Canadese centrale bank heeft ingelast, de CAD naar beneden (de uiteindelijke rentevoet is nu vastgesteld op 4,5%, na een achtste en laatste opeenvolgende verhoging met 25 basispunten). Het valt niet uit te sluiten dat de EUR/CAD terugkeert naar zijn hoogste niveau in jaren, rond 1,4600.

EUR/AUD
Hoogste niveau: 1,5979 Laagste niveau: 1,5307 Variatie: +2,21%

De Reserve Bank of Australia wordt naar verwachting de volgende centrale bank die deze week een pauze in het monetaire beleid aankondigt (na een laatste verhoging van de financieringskosten met 25 basispunten). De inflatiedruk is de voorbije maanden afgenomen en de groei is gestagneerd (vooral in de vastgoedsector). Aangezien de valutamarkt al ruimschoots op die beslissing heeft geanticipeerd, verwachten we niet dat ze veel volatiliteit zal veroorzaken in de AUD-koersen. Op middellange termijn zal de mate waarin China heropent, waarschijnlijk de belangrijkste factor zijn voor de AUD, veel meer dan het monetaire beleid in Australië of de eurozone.

EUR/CNH
Hoogste niveau: 7,4037 Laagste niveau: 7,2028 Variatie: +0,63%

De koers EUR/CNH doet min of meer wat we hadden verwacht. Dat de eurozone een recessie heeft vermeden, heeft beleggers ertoe aangezet zich te herpositioneren op de euro (kopen). Daarbij komt nog de neerwaartse trend van de CNH, die deels overeenkomt met de wens van China om zijn munt te devalueren om zijn economie te herlanceren (na een lange periode van zwakte). Wij blijven verwachten dat dit muntpaar op middellange termijn zal stijgen. Naar verwachting zal de omgeving de komende maanden niet fundamenteel veranderen.

EUR/HUF
Hoogste niveau: 401,09 Laagste niveau: 384,64 Variatie: -1,87%

2022 was een zwart jaar voor de forint. 2023 wordt het jaar van de heropstanding. De Hongaarse munt heeft het jaar indrukwekkend ingezet (het is een van de best presterende opkomende munten). Er zijn verschillende factoren die de Hongaarse munt hoger zullen blijven duwen: de stijging van de EUR/USD (die positief is voor de HUF), de risicobereidheid op de valutamarkten (doordat een recessie uitblijft), de kalmte op het geopolitieke front, de assertief blijvende toon van de Hongaarse centrale bank en de kans dat de betrekkingen tussen Boedapest en Brussel verbeteren (dat is onvermijdelijk). Beleggers gaan nu voornamelijk long op de HUF. De munt zal zeker niet kunnen ontsnappen aan winstnemingen. Maar op termijn blijven wij er bij Ibanfirst van overtuigd dat dit jaar heel gunstig wordt voor de Hongaarse munt.

USD/HUF
Hoogste niveau: 379,81 Laagste niveau: 351,03 Variatie: -3,58%

Toen wij onze prognose voor de valutamarkten in 2023 publiceerden, hebben we benadrukt dat de Amerikaanse dollar in het eerste kwartaal van 2023 ondermaats zou kunnen presteren. Dat werd bewezen tegenover de HUF. De koers USD/HUF heeft in januari nog verder terrein verloren (-3,58%). En dat is vast nog maar het begin. Naast de eerder genoemde factoren die de HUF ondersteunen (zie EUR/HUF), is het ook belangrijk dat de dollar wordt benadeeld door een algemene herpositionering van de beleggers aan het begin van het jaar, weg van de vluchtwaarden (dus alles wat in USD luidt) en in de richting van wat als risicovollere activa wordt beschouwd (met name Europese activa). De ontwikkeling van de financiële stromen (van de dollarregio naar Europa) is zeker ook een fundamentele factor die de slechte prestatie van de USD/HUF aan het begin van het jaar kan verklaren.

Economisch kalender

DATE CURRENCY EVENT
07/02 AUD Monetairbeleidsvergadering
10/02 GBP Bbp Q4 2022
14/02 USD Index van de consumptieprijzen voor januari (1e raming)
15/02 GBP Index van de consumptieprijzen voor januari
21/02 EUR ZEW-index voor Duitsland voor februari
22/02 EUR IFO-index voor Duitsland voor februari
28/02 HUF Monetairbeleidsvergadering

Thema’s: Nieuws valutamarkt

 

Populair