De euro versus traditionele vluchthavens

Post Picture
Post Picture

Publication date

cover-blog-economie

In de financiële wereld draait alles om vertrouwen en de behoefte aan zekerheid. De uitbraak van het coronavirus dit jaar maakt het voor iedereen duidelijk dat alles op drift kan raken. En er is geen deskundige ter wereld die precies met 100% zekerheid kan voorspellen wat de toekomst in petto heeft.

Tegenover alle negatieve argumenten en verwachtingen worden positieve maatregelen getroffen. Het is wellicht goed om te weten dat de boodschap afkomstig uit de aandelenmarkt weinig aanknopingspunten biedt. Sinds begin 2018 slingeren de aandelenkoersen wereldwijd met steeds grotere koersuitslagen heen en weer. Het tempo van de stemmingswisselingen is dit jaar ook verder toegenomen. De technische analyse heeft als groot voordeel om rechtlijnig met de boodschap afkomstig uit koersgrafieken om te gaan. Neem als voorbeeld het valutapaar EUR/CHF. De euro verliest sinds begin 2018 gaandeweg terrein tegenover de Zwitserse frank. De Zwitserse munt geldt als traditionele vluchthaven in onzekere tijden en heeft haar anticiperende trend op de grote onrust in de wereld tot nu toe keurig vervult. Binnen het dalende trendkanaal lijkt een hogere bodem gevormd en dat wijst op afnemende onrust. Het vertrouwen keert dus weer terug.

EUR/CHF vanaf 2018 op weekbasis

eurchf 170720 ibanfirst

In de koersgrafiek van EUR/JPY is vanaf begin 2018 ook sprake van een dalende trend. Ook de Japanse yen geldt als traditionele schuilplaats bij toenemende onzekerheden. Interessant is de dalende wig die in de afgelopen 12 maanden zichtbaar is geworden. Dit wijst erop dat de valutamarkt minder snel haar toevlucht in de Japanse yen neemt. Positief is de recente opwaartse uitbraak uit het dalende trendkanaal en tijdelijke terugval erna. Deze terugval eindigde op de dalende trendlijn, waarna herstel intrad. Het marktgedrag in EUR/JPY kopieert nu het handelsgedrag van drie jaar geleden. Het vertrouwen kan nog een deuk krijgen, maar de opmaat voor betere tijden lijkt nu al zichtbaar. Zelfs het valutapaar EUR/USD trekt aan.

EUR/JPY vanaf 2014 op weekbasis

eurjpy 170720 IbanFirst

EUR/USD op weekbasis vanaf 2018

eurusd1707 ibanfirst

 

De opwaartse uitbraak uit een dalende trend wijst op een positieve verandering ten aanzien van toekomstverwachtingen.

_______________

Over iBanFirst

iBanFirst is een internationale betalingsinstelling die een online platform aanbiedt voor transacties in vreemde valuta. Als alternatief voor de traditionele bank biedt iBanFirst een unieke betalingservaring en een pakket aan financiële diensten.

Dankzij iBanFirst kunnen financiële departementen betalingen uitvoeren in elke valuta, valutarisico’s afdekken en hun internationale groei financieren.

In 2019 hebben onze klanten gezamenlijk meer dan 50 miljoen euro bespaard op hun internationale betalingen. Benieuwd hoeveel uw bedrijf kan besparen op bankkosten? Bereken het zelf met onze besparingscalculator:

Bereken uw besparing

*Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef , Certified Financial Technician. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via iBanFirst. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij iBanFirst, adviseren wij u de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

Topics