EUR/JPY 110 deze zomer?

Post Picture
Post Picture

Publication date

EUR-currency-featured-1200x628-100

In perioden van grote onzekerheid zoeken marktpartijen op de financiële traditioneel naar zgn. ‘veilige havens’. In de valutamarkten fungeert in zulke omstandigheden meestal de Amerikaanse dollar als vluchthaven. Maar alles is relatief. Zo verloor de US dollar in de afgelopen jaren tegenover de Japanse yen gaandeweg terrein.

 Werd begin 2017 nog ruim USD/JPY 118 gesignaleerd, dit jaar zwalkte het valutapaar heftig op en neer tussen USD/JPY 112,21 en USD/JPY 101,17. De euro verliest ook al enige tijd terrein ten opzichte van de Japanse yen. Los van de eventuele vermeende fundamentele oorzaken laat de trend in EUR/JPY zich duidelijk tonen. Vanaf de koerstop in februari 2018 tekent zich een dalend trendkanaal af, waarbij de dalende weerstandlijn langs de piekniveaus in 2018 in januari van dit jaar het valutapaar weer omlaag drukt. Een parallel getekende dalende steunlijn is indicatief voor een indruk omtrent de omvang van het neerwaarts koerspotentieel.

In de loop van de komende maanden is een daling naar EUR/JPY 110 niet ondenkbeeldig. In de afgelopen twee jaar werd de dalende steunlijn al drie keer eerder bezocht. De actuele roodgekleurde week-candle illustreert een daling en tegelijkertijd een nieuw dieptepunt dit jaar. Enig houvast biedt de bodem van april 2017 rond EUR/JPY 114,82. Een kortstondige, maar tijdelijke herstelpoging tot EUR/JPY 116,82 (= weekslot 30 augustus 2019) kan tussentijds in deze verwachting niet worden uitgesloten. Het is heel gebruikelijk na dalingen onder indicatieve steunlijnen langs bodems om even terug te keren naar de gebroken trendlijnen. De grafiek toont hiervan een voorbeeld in 2019 na de daling onder de diagonale en horizontale trendlijn. En ook eind 2019 en begin 2020 veerde EUR/JPY kortstondig op. Onder EUR/JPY 114,82 zal de valutamarkt op zoek moeten gaan naar ijkpunten uit de periode voor 2017. Deze zomer komen de steunlijnen samen bij EUR/JPY 110. Dit is nu het koersdoel.

EUR/JPY op weekbasis vanaf 2016 nu onder de dalende 10-weeks en dalende 40-weeks gemiddelden:

eurjpy 070520

EUR/TRY richting recordhoogte

De euro heeft tegenover de Turkse Lira een nieuwe rally ingezet. De Turkse munt gaat dus onderuit.

EUR/TRY vanaf 2016 op weekbasis + 10-/40-weeks gemiddelden

eurtry 070520

EUR/SEK test onderkant trendkanaal

De euro corrigeert de rally tegenover de Zweedse kroon, maar het meerjarige stijgende trendkanaal is nog intact.

EUR/SEK vanaf 2015 op weekbasis:

eursek 0705

_______________

Over iBanFirst

iBanFirst is een internationale betalingsinstelling die een online platform aanbiedt voor transacties in vreemde valuta. Als alternatief voor de traditionele bank biedt iBanFirst een unieke betalingservaring en een pakket aan financiële diensten.

Dankzij iBanFirst kunnen financiële departementen betalingen uitvoeren in elke valuta, valutarisico’s afdekken en hun internationale groei financieren.

In 2019 hebben onze klanten gezamenlijk meer dan 50 miljoen euro bespaard op hun internationale betalingen. Benieuwd hoeveel uw bedrijf kan besparen op bankkosten? Bereken het zelf met onze besparingscalculator:

Bereken uw besparing

*Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef, Certified Financial Technician. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via iBanFirst. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij iBanFirst, adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

Categorie