De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Wat zijn de G3-valuta's, en waarom zijn ze zo belangrijk?

19 mrt 2021

img_featured_Yen

U heeft vast wel eens gehoord van de G3-valuta's. Maar weet u ook welke dit zijn? In slechts vijf minuten leest u hieronder alles over de drie belangrijkste valuta's op de valutamarkt: de dollar, de euro en de yen.

 

De G3-valuta's (Engels: group of three), die als de grootste ter wereld worden beschouwd, zijn de drie meest verhandelde en meest liquide valuta's op de valutamarkt. Dit zijn de Amerikaanse dollar (USD), de euro (EUR) en de Japanse yen (JPY).

Deze drie valuta's zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de belangrijkste reservevaluta's of ankervaluta's van de centrale banken overal ter wereld. Ten slotte zijn de dollar en de yen om verschillende redenen beide veilige havens.

Maar wat maakt deze drie valuta's speciaal? Waarom hechten we er zo'n belang aan?

 
Wat maakt dat de G3-valuta's zo sterk zijn?

Landen of valutazones met een bijzonder liquide valuta hebben meestal een aantal kenmerken gemeen:

 • Een belangrijk economisch gewicht
 • Een aanhoudende groei
 • Een robuust financieel- en banksysteem
 • Een zekere politieke stabiliteit

Echter, de Verenigde Staten, de eurozone en Japan beschikken niet noodzakelijkerwijs over al deze kenmerken. Laten we de dollar, de euro en de yen eens van dichtbij bekijken om het overwicht van deze valuta beter te begrijpen.

 
1. De Amerikaanse dollar (USD)

De Amerikaanse dollar is veruit de grootste reservevaluta ter wereld. In feite houden de meeste centrale banken reserves aan in dollars.

Volgens het IMF bestaat meer dan 60 procent van de mondiale valutareserves uit Amerikaanse dollars. 40% van de internationale schuld wordt ook in dollars uitgedrukt.

Maar is het altijd zo geweest?

Het belang van de dollar in de 20e eeuw

Tussen de jaren veertig en zeventig was de Amerikaanse dollar het ijkpunt waarrond de prijzen van de belangrijkste valuta's ter wereld schommelden. In de Bretton Woods-overeenkomst van 1944 werd het overwicht van de dollar als referentiemunt opnieuw bevestigd vanwege de omwisselbaarheid ervan in goud.

Overeenkomstig het vaste wisselkoersstelsel dat uit deze overeenkomsten voortvloeide, stelden 44 landen een vaste wisselkoers rond de dollar vast, met een bepaalde toegestane fluctuatiemarge.

De economische onrust van de jaren zeventig dwong de Verenigde Staten echter hun munt te devalueren en de omwisselbaarheid van de dollar in goud was niet langer gerechtvaardigd. Sindsdien werd overal zwevende (of flexibele) wisselkoersstelsel ingevoerd.

Hoe zit het tegemwoordig met de dollar?

De status van de dollar in de 21e eeuw

Vandaag de dag bewegen de internationale valuta's zich vrij volgens de marktbewegingen en zijn ze niet langer gekoppeld aan de dollar.

De dollar blijft echter de belangrijkste valuta, vooral vanwege de kracht van de Amerikaanse economie op internationaal niveau en de dominantie van zijn financiële markten.

Ondanks een aanzienlijk begrotingstekort en een grote buitenlandse schuld gelooft de financiële en bancaire wereld in het vermogen van de Verenigde Staten om hun schulden te vereffenen. Dit maakt de dollar de meest verhandelbare valuta op de valutamarkt en een veilige haven voor deelnemers aan deze markt.

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), voert het monetaire beleid van het land.

Wist u dit? 
De dollar is vanwege zijn stabiliteit als betaalmiddel ook de referentievaluta van de mondiale grondstoffenmarkt. Wanneer de dollar in waarde daalt, zijn de kosten van grondstoffen hoger in dollars en lager in vreemde valuta. Grondstoffen worden dus goedkoper als de dollar zwak is en duurder als de dollar sterk is.
2. De euro (EUR)

Deze eenheidsmunt werd in 1999 ingevoerd en werd vanaf 2002 in 12 Europese landen in omloop gebracht. De landen die de euro hebben ingevoerd, maken deel uit van een valutazone die algemeen bekend staat als de eurozone.

De euro is na de dollar de meest verhandelde valuta op de valutamarkt, maar het bestaan ervan is zeer recent.

Korte geschiedenis van de euro

De monetaire unie was al veel langer een ambitie van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), maar op de Top van Brussel in 1978 deze begon deze concrete vormen aan te nemen. Vervolgens zijn het Europees Monetair Stelsel (EMS) en het wisselkoersmechanisme (ERM) opgezet. Dit laatste voorzag in vaste, maar aanpasbare, wisselkoersen die op alle nationale valuta's in Europa werden toegepast. Vanaf 1985, met de start van het programma voor de interne markt, kwam het harmonisatieproject in een stroomversnelling.

Na de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 nam het proces van de Economische en Monetaire Unie (EMU) een vlucht:

 • 1991-1993 
  Geleidelijke goedkeuring van het vrije verkeer van kapitaal.
 • 1993-1998
  Geleidelijke convergentie van het economisch beleid van de Europese landen.
 • 1999-2002
  Invoering van strikte begrotingsregels en ontwikkeling van een gemeenschappelijk monetair beleid.

Sinds de invoering van de euro in 2002 is de Europese Centrale Bank (ECB) verantwoordelijk voor de uitgifte ervan. Als enige centrale bank ter wereld die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid van verschillende landen, is de ECB een unieke instelling. Deze garandeert de waarde van de euro als munt en de prijsstabiliteit in de eurozone.

Maar is euro een veiilige haven?

De euro 20 jaar later

Volgens het IMF is de euro goed voor ongeveer 20% van de mondiale reserves aan vreemde valuta.

Hoewel de eenheidsmunt, in tegenstelling tot de Amerikaanse dollar, nog niet als een veilige haven wordt beschouwd, heeft deze er wel veel kenmerken van:

 • In 2019 bedroeg de schuld van alle landen van de eurozone als geheel 78% van het BBP van de regio, een cijfer dat lager is dan in de Verenigde Staten of Japan.
 • De eurozone heeft de neiging een overschot op de lopende rekening te behouden.
 • Bij 33% van de transacties wereldwijd is de euro betrokken.

Echter, door politieke omstandigheden die soms als onstabiel worden gezien, wordt de euro niet als een veilige haven beschouwd. In tijden van crisis stellen ze de marktspelers niet gerust.

Politieke meningsverschillen en structurele gebreken bij sommige leden van deze valutazone (met name Italië, de op twee na grootste economie in termen van BBP) geven soms aanleiding tot vrees voor uiteenvallen.

Een politieke toenadering van de lidstaten zou de euro kunnen consolideren en naar het niveau van een veilige haven kunnen tillen, maar dit is verre van zeker, aangezien de economische modellen in de Europese landen sterk uiteenlopen.

Wist u dit? 
Op de Europese top in Den Haag in 1968 werd het project van de monetaire unie binnen de EEG al besproken, maar deze besprekingen leidden niet tot resultaat. De economische crises van de jaren zeventig, die werden gekenmerkt door seriële devaluaties en het einde van het vaste wisselkoersstelsel, maakten het project van een gemeenschappelijke munt onmogelijk.
3. Japanese yen (JPY)

De yen is de op twee na meest verhandelde valuta op de valutamarkt. Net als de dollar wordt de yen als een veilige haven beschouwd. Dit kan verrassend lijken als men niet bekend is met de forex, aangezien Japan sinds de jaren negentig met een aantal economische problemen te kampen heeft.

Japan bleef echter in 2019 de op twee na grootste economie ter wereld in termen van BBP en de archipel blijft een van de grootste exporteurs ter wereld.

Maar waarom heeft zijn munt een geprivilegeerde status?

De yen, een jonge munt in een oud land

Hoewel Japan bekend staat om zijn vergrijzende bevolking, is de munt van het land relatief jong en pas sinds 1871 in omloop.

Hiervoor had Japan geen gemeenschappelijke munt voor het hele land. Onder impuls van de regering van keizer Meiji maakte de invoering van een nationale munt deel uit van een snel industrialisatieproces in de 19e eeuw.

Het ontbreken van een banksysteem vergelijkbaar met dat van de westerse landen beperkte de economische macht van Japan op internationaal niveau. Daarom werd in 1882 de Bank of Japan (BoJ) opgericht om het monetaire beleid van het land te voeren.

Maar waarom is de yen vandaag de dag zo belangrijk?

De yen in de moderne tijd

Hoewel Japan een aanzienlijke economische slagkracht en politieke stabiliteit heeft, is zijn economie sinds de jaren negentig niet echt dynamisch meer geweest.

Sinds het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel en de daaruit voortvloeiende financiële crisis wordt het land gekenmerkt door:

 • Een trage groei (zelden meer dan 2%).
 • Een terugkerend deflatieprobleem.
 • Een zeer hoge overheidsschuld (de grootste ter wereld in verhouding tot het BBP).

Dit lijkt de deelnemers aan de valutamarkt echter niet te deren en de yen behoudt zijn status als veilige haven.

De gunstige perceptie van de yen is vooral te danken aan twee belangrijke factoren:

 • De grote handelsoverschotten van Japan, een land dat gespecialiseerd is in veel high-tech export, waaronder auto's en nieuwe technologieën.
 • Japan is de op twee na grootste economie ter wereld in termen van BBP, na de Verenigde Staten en China.

Als bewijs van zijn kracht heeft heeft de Japanse munt de neiging om in tijden van onzekerheid in waarde te stijgen. Dit fenomeen was vooral merkbaar in 2010, toen de crisis in de eurozone een waardestijging van de yen van 10% ten opzichte van de euro veroorzaakte. Voorts is de waarde van de yen in juli 2020, toen de dollar verder daalde aanzienlijk gestegen als gevolg van de bezorgdheid over de Amerikaanse beheersing van de Covid-19-crisis en de aanhoudende spanningen tussen Washington en Peking.

Wist u dit? 
Japan is het ontwikkelde land met het laagste geboortecijfer ter wereld, met een vruchtbaarheidscijfer van 1,4 in 2019. In het huidige tempo zal het percentage van de bevolking dat ouder is dan 65 jaar toenemen van 26% nu tot 45% in 2050. De krimpende belastinggrondslag en de daaruit voortvloeiende explosie van de kosten voor sociale bijstandsvoorzieningen zouden zeer ernstig kunnen zijn voor de Japanse economie.
 

Het belang van een valuta op de valutamarkt hangt af van vele factoren, variërend van de economische kracht van het betrokken land of de valutazone tot de politieke stabiliteit ervan. De drie belangrijkste en meest liquide valuta's op de valutamarkt zijn de Amerikaanse dollar (USD), de Japanse yen (JPY) en de euro (EUR).

De Amerikaanse economie is de machtigste ter wereld en de dollar, veruit de belangrijkste internationale reservevaluta, wordt beschouwd als een veilige haven. De euro is de op één na meest verhandelde valuta ter wereld en is goed voor 20% van de mondiale valutareserves. Ondanks zijn economische kracht en een regelmatig overschot op de lopende rekening wordt de eurozone soms verzwakt door politieke onzekerheden, en de gebreken van sommige lidstaten zijn in tijden van crisis een reden voor bezorgdheid. Als de nationale munt van 's werelds op twee na grootste economie wordt de yen ondersteund door de grote handelsoverschotten van Japan. De waarde van de yen heeft de neiging om in tijden van crisis te stijgen, waardoor het ook de status van een veilige haven krijgt.

Hoewel deze drie valuta's de belangrijkste en meest verhandelde zijn op de valutamarkt, is de wereld van de forex voortdurend in beweging. Eerder genegeerde valuta's, met name in Azië, beginnen aan kracht te winnen en trekken de aandacht van de deelnemers aan de valutamarkt. Lees ons artikel over opkomende valuta's in Azië voor een beter beeld hiervan.

 

 

Populair