De iBanFirst Blog

Blijf op de hoogte van de laatste updates over de valutamarkt, het recentste economische nieuws en krijg inzicht in de financiële en fintech sector.

Populaire onderwerpen

Hoe zal de SEPA-samenwerking verlopen na de Brexit?

8 apr 2019

brexit-blog-1

Net zoals België is het Verenigd Koninkrijk een SEPA-land, wat staat voor Single European Payment Area. Dit betekent dat iedereen in heel Europa even veilig en snel betalingen kan doen. Het is nog niet duidelijk hoe de SEPA-samenwerking zal verlopen na de Brexit, maar volgens ons zijn er vier mogelijke scenario’s. We lichten deze graag toe verder in dit artikel.

________________________

Snel en veilig betalen dankzij SEPA

Een van de doelen van SEPA was om betalingen sneller te laten verlopen. Daarom werd onder andere het International Bank Account Number (IBAN) bedacht. Het IBAN-nummer is een rekeningnummer dat bestaat uit een bankcode, een landcode en een controlegetal. Sinds 2007 is dit IBAN-nummer verplicht bij overboekingen naar landen binnen de Europese Economische Ruimte (de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

________________________

Post-Brexit scenario’s voor betalingen

1. Er komt geen Brexit

In dit geval blijft alles zoals het is.

 

2. Het Verenigd Koninkrijk blijft in de EER (Europese Economische Ruimte)

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, maar wel in de EER blijft, moeten de Britse wet- en regelgeving in overeenstemming blijven met het EU-rechtskader. Dit betekent dat de deelnemers aan het Britse stelsel hun deelname aan de SEPA-regelingen voortzetten.

 

3. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EER, maar met een vrijhandelsovereenkomst met “functionele gelijkwaardigheid”

Het Verenigd Koninkrijk kan de EU en de EER verlaten, maar wel een vrijhandelsovereenkomst opzetten tussen zichzelf en de EU die resulteert in "functionele gelijkwaardigheid" van het EU-rechtskader. Dit houdt in dat het Verenigd Koninkrijk voorschriften toepast die gelijkwaardig zijn aan de criteria voor deelname aan de SEPA-regelingen. Zo zouden de deelnemers aan de Britse regeling hun deelname aan de SEPA-regelingen kunnen voortzetten.

In dit scenario kan het zijn dat de European Payments Council de functionele gelijkwaardigheid van het wettelijke kader van het Verenigd Koninkrijk en het recht van de Europese Unie moet beoordelen en bevestigen.

 

4. Een Brexit zonder juridische afstemming

Als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat en niet in de EER blijft, of het niet eens is over een aanpassing van zijn relevante rechtskader aan dat van de EU, dan moet het Verenigd Koninkrijk in aanmerking komen om deel uit te maken van de geografische reikwijdte van de SEPA-regelingen. Deze wordt beoordeeld door de EPC op basis van een aanvraag van de Britse PSP's. Aangezien de geografische reikwijdte van SEPA ondertussen al verder reikt dan de EU en de EER, blijft de optie bestaan dat het Verenigd Koninkrijk in het toepassingsgebied van de SEPA-schema's blijft, op voorwaarde dat het voldoet aan de criteria.

________________________

Toegenomen onzekerheid rond de Brexit

U merkt het: de Brexit wordt steeds verwarrender. Deze toegenomen onzekerheid leidt tot meer en meer verwarring - iets waar veel bedrijven niet het geld, noch de tijd of de kennis voor hebben om het allemaal te begrijpen. We merken dan ook dat heel wat van onze klanten met vragen zitten en zelf om hulp vragen.

 

Zit u ook met een vraag of met een probleem? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder!

Contacteer ons voor meer informatie

 

Populair