Maart 2023 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

 
Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

Het is moeilijk

Economen horen graag de vergelijking met een tube tandpasta wanneer zij spreken over de inflatie (een fles ketchup is ook mogelijk). Ter verduidelijking, wanneer de inflatie zich verspreidt over alle economische sectoren is het erg moeilijk om de inflatie te laten afnemen. Dat is namelijk precies wat er nu gaande is. De onderliggende inflatie (olie en voeding uitgezonderd) blijft op een hoog niveau aan beide kanten van de Atlantische oceaan. Dat is misschien zelfs verontrustender in de eurozone want er is niet eens een loon- prijsspiraal. Dit betekent dat de taken van de centrale banken in de komende maanden gecompliceerd zullen worden. De rentevoet zal verder stijgen. Wat betreft de vreemde valuta; dit zou zich kunnen vertalen in een terugkerende volatiliteit (in verband met een toenemende onzekerheid over het monetaire beleid en het inflactietraject).

EUR/USD

Hoog: 1,1002 Laag: 1,0535 Verschil: -1,93%

Even zag het er goed uit. De EUR/USD bevindt zich op korte termijn in een neerwaartse trend. Dit is ook niet meer dan logisch na de sterke stijging aan het begin van het jaar. Wanneer er sprake is van een zeer sterke positie op de valutamarkt (in dit aankoop-scenario) mag er later worden gerekend op een terugkeer van de balans. We blijven ervan overtuigd dat de euro op middellange termijn nog kan stijgen in waarde, met name wat betreft de inflatiedynamiek die de Europese Centrale Bank (ECB) zal dwingen om zijn beleidsrente meerdere keren te verhogen. Wij rekenen op een eindrentetarief van 4% tegen de zomer. Indien de inflatie niet afneemt, zou dit tarief zelfs nog verder kunnen oplopen. Het uitblijven van een recessie in de eurozone biedt de ECB de ruimte om te onderhandelen over de rentevoet.

EUR/GBP

Hoog: 0,8980 Laag: 0,8788 Verschil: +1,08%

De basistrend blijft opwaarts gericht voor de EUR/GBP. Wel moet worden erkend dat het Britse pond zeer veerkrachtig is. Dit kan deels worden verklaard door het feit dat de Britse economie het beter doet dan verwacht. De recessie zou kleiner moeten zijn dan voorspeld (de consensus voorspelt dit jaar een daling van het BBP van 0,6%). Een minderheid van analisten verwacht zelfs dat de recessie niet kan worden uitgesloten indien de prijsdaling van energie aanhoudt. Dit is echter niet het geval. Het monetaire beleid is geen bijzonder onderscheidende factor voor de EUR/GBP in dit stadium. We hebben nog altijd een koersdoel van 0,90. Het zal moeilijk zijn om op middellange termijn hoger te gaan.

EUR/JPY

Hoog: 145,47 Laag: 139,56 Verschil: +2,39%

Het is moeilijk om geen koper te zijn van het valutapaar EUR/JPY. De nieuwe gouverneur van de Japanse Centrale Bank (die volgende maand officieel zijn functie op zal nemen) heeft de hoop ontnomen op een mogelijke versterking van het monetaire beleid. Niet alleen heeft hij aangegeven om mee te gaan in het standpunt van zijn voorganger, maar bovenal heeft hij laten weten dat de strategische herziening van het monetaire beleid dat hij wilt voeren minimaal een jaar kan gaan duren. In andere woorden, om niet op het laatste moment voor verrassingen te komen staan, zou het Japanse monetaire beleid zeer accommoderend moeten blijven t/m april 2024. Dit is uiteraard slecht nieuws voor de Japanse yen. Het grote renteverschil tussen de archipel en de rest van de wereld werkt nog lange tijd in het nadeel van de JPY.

EUR/CHF

Hoog: 1,0035 Laag: 0,9846 Verschil: -0,30%

Op maandelijkse basis is de EUR/CHF gedaald (-0,30%). Dit komt overeen met onze verwachtingen voor de rest van het jaar. Wij zijn van mening dat de CHF beter zou moeten presteren dan de euro want de Zwitserse Nationale Bank (ZNB) gaat meer hawkish zijn (voorstander van een monetaire versterking) dan de ECB. We hebben voor het valutapaar op middellange termijn een doel gesteld van 0,96. Op zeer korte termijn is het waarschijnlijk dat het valutapaar steeds dichter bij de pariteit komt, wat al enkele weken het geval is. Er is geen actuele kwestie gaande die van invloed is op de pariteit (de te verwachten stijging van de beleidsrente van 50 basispunten in maart door de ECB is bijvoorbeeld al doorberekend in de marktprijzen).

EUR/CAD

Hoog: 1,4619 Laag: 1,4243 Verschil: +0,07%

Ons scenario voor het valutapaar EUR/CAD is niet gewijzigd. Het gebrek aan een dynamische stijgingen van de oliekoersen op korte termijn, evenals de te verwachten pauze van het monetaire beleid van Canada, benadelen de CAD op middellange termijn. We verwachten nog steeds een aanzienlijke stijging van het vat olie vanaf het tweede semester (onder invloed van de Chinese vraag). Dit zal de CAD ongetwijfeld helpen. Ondertussen is de dynamiek gunstig voor de EUR/CAD. Het valutapaar beweegt momenteel rond 1,44-45. Het is aannemelijk dat dit op korte termijn stijgt tot boven 1,46 (oftewel dat de jaarlijkse hoge punten worden overschreden). De markt is lang (koper).

EUR/AUD

Hoog: 1,5768 Laag: 1,5354 Verschil: +2,77%

In februari heeft de Centrale Bank van Australië de valutamarkt aangevallen door geen pauze in te lassen in het monetaire beleid. Daarna volgde een onmiddellijke ineenstorting van de EUR/AUD. Maar de opwaartse trend is sindsdien hervat met een aanzienlijke waardering van 2,77% in februari. Op lange termijn is het waarschijnlijk dat de AUD profiteert van de heropening van China (vanwege de nauwe economische relaties tussen Australië en China). Echter, op korte termijn is de markt duidelijk gepositioneerd voor de aankoop van het valutapaar EUR/CAD, wat ons doet vermoeden dat de waarderingsfase zeker nog niet ten einde is.

EUR/CNH

Hoog: 7,4036 Laag: 7,2618 Verschil: +0,45%

Het Chinese herstel is, volgens de meest recente PMI-activiteitsindicatoren, voelbaar voor de industrie- en dienstensector. Dat is goed nieuws. We rekenen erop dat China dit jaar een bbp-groei van 5,5% aankondigt. Dat is ambitieus. Dit zal gepaard gaan met nieuwe steunmaatregelen voor zowel de vastgoed- als de exportsector. Vanuit dit perspectief zou het in de lijn van de logica liggen dat China blijft zoeken naar manieren om zijn eigen munt te devalueren. We verwachten dit jaar een piek voor de EUR/CNH van 8.00. Laten we niet vergeten dat Peking, in een periode van opleving van bedrijvigheid, altijd de hoop gevestigd heeft op een zwakke wisselkoers en op de vastgoedsector (bijvoorbeeld via gemakkelijker toegankelijke leningen).

EUR/HUF

Hoog: 395,99 Laag: 373,39 Verschil: -3,95%

Er is niets nieuws onder de zon voor de HUF in februari. De Hongaarse centrale bank heeft haar monetaire beleid niet gewijzigd (belangrijkste beleidsrente op 13%). Dit zou eveneens het geval moeten zijn op 28 maart wanneer zij opnieuw bijeen zal komen. In een recente mededeling van de centrale bank geeft zij aan graag de tijd te willen nemen om de economische situatie beter te kunnen analyseren (met betrekking tot een opkomende technische recessie en de nog altijd hoog blijvende inflatie) voordat een besluit wordt genomen over de hoogte van de rentevoet. De centrale bank zal pas in juni opnieuw gaan onderhandelen. De afwachtende Hongaarse houding verandert naar onze mening niet de huidige stand van zaken voor de HUF. We zijn nog altijd van mening dat de Hongaarse munt beter zal presteren dan de euro in 2023. Op het moment is dit tevens het standpunt van de markt aangezien het valutapaar EUR/HUF sinds het begin van het jaar met meer dan 6% is gedaald. Het zal ons niet verbazen als het valutapaar op lange termijn herstelt in de zone van 350.

USD/HUF

Hoog: 370,09 Laag: 349,50 Verschil: -2,65%

Het monetaire beleid speelt geen grote rol bij het verklaren van de huidige bewegingen van de USD-paren. Het zijn de stromen die ertoe doen. Sinds het begin van dit jaar zien wij dat de kapitaalstromen uit de Verenigde Staten wegtrekken (de Amerikaanse markt heeft eind 2022 de rol van vluchthaven gespeeld) om zich aantrekkelijker te maken op de markten die als meer risicovol worden beschouwd (wat gewoonlijk leidt tot een hogere rentevoet). Dit is duidelijk het geval voor Hongarije waar het basisrentetarief is vastgesteld op 13%. Vele andere Europese landen profiteren van deze beweging. We verwachten dat de onderprestatie van de Amerikaanse dollar nog tot en met maart zal aanhouden en misschien zelfs nog langer. Dat is dus gunstig voor de HUF.

Economisch kalender  

DATE CURRENCY EVENT
02/03 EUR Inflatiecijfer in de eurozone in februari (eerste schatting)
07/03 AUD Monetairbeleidsvergadering van de centrale bank
10/03 USD

Werkgelegenheidscijfers in de Verenigde Staten in februari

14/03 USD Consumentenprijsindex in de Verenigde Staten in februari
16/03 EUR

Monetairbeleidsvergadering van de centrale bank

21/03 EUR Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment in maart
22/03 USD Monetairbeleidsvergadering van de centrale bank
28/03 HUF Monetairbeleidsvergadering van de centrale bank
29/03 GBP Monetairbeleidsvergadering van de centrale bank

Topics