Is het einde van de dollar overschrijvingen in zicht?

Post Picture
Post Picture

Publication date

img_tribune_pad_dollar_2

Wat als uw bank u morgen niet langer toestaat om overschrijvingen in dollars te doen? Dit is geen fictieve hypothese: zelfs vandaag de dag hebben sommige banken al grote moeite om de stromen van de Amerikaanse munt te verwerken, terwijl er veel zorgen bestaan rond de dollar. Om de situatie te begrijpen, moeten we kijken naar hoe banken onderling en met hun ecosysteem werken.

Eerste waarschuwing: de machine is tot stilstand gekomen

Meer dan ooit is de kloof tussen de financiële instellingen groter geworden, met name voor drie soorten spelers in de bankwereld: in het algemeen worden de grote Amerikaanse banken steeds hegemonieuzer, de middelgrote Europese banken staan steeds meer onder druk, terwijl de kleine banken in een doodsstrijd verwikkeld zijn. De toegang tot de dollar, de internationale wisselmunt bij uitstek, speelt een hoofdrol in dit fenomeen, dat de bankwereld op wereldschaal op zijn grondvesten doet schudden.

De grote Amerikaanse banken zoals JP Morgan of Citi (om er maar twee te noemen), die we de Tier 1- banken kunnen noemen, zijn kampioenen op het gebied van investment banking. Ze hebben een wereldwijde voetafdruk en impact.
De tier-2 banken staan inmiddels dicht bij hen in termen van omvang en bankproducten. Over het geheel genomen zijn dit Europese en Aziatische instellingen die nog niet zo lang geleden grote ambities hadden, waaronder Deutsche Bank en Société Générale. Tier-3 omvat de gewone banken, de banken die hun kaarten niet goed lijken te hebben gespeeld.

Als we naar de dollars kijken, zijn alleen de belangrijkste banken "dollar clearers", bevoegd om de clearing in deze valuta uit te voeren. Met andere woorden, de toegang tot dollars is alleen mogelijk via deze banken, die dus als onvermijdelijke tussenpersoon fungeren. 

Om dit te doen, bieden Tier 1-banken Tier 2-banken een "correspondent banking"-dienst aan. In een cascade-effect treden deze banken op hun beurt op als tussenpersoon voor kleinere of lokale tier 3-banken. Jaar na jaar werkte dit precaire Russische poppensysteem tot op zekere hoogte.

Tot 2008, om precies te zijn, toen de financiële crisis de machine tot stilstand bracht en de tandwielen van een tot dan toe goed geolied systeem blokkeerde. Het resultaat? Klachten van talrijke klanten die geen overschrijvingen of betalingen in dollars konden doen of ontvangen.

Tweede rode vlag: een systeem dat op het punt staat te imploderen als gevolg van de reglementaire druk 

Om het witwassen van geld te bestrijden, de financiering van het terrorisme beter te identificeren en de transparantie van het hele financiële stelsel te vergroten, hebben de autoriteiten - onder leiding van de Amerikanen - hun eisen en de daaruit voortvloeiende sancties aanzienlijk verhoogd. Deze bezuinigingen zijn slechts een reactie op de wereldwijde druk die wordt uitgeoefend: deze druk is zo groot geworden dat een toenemend aantal tier 1-banken hun rol als tussenpersoon niet meer vervult. Waarom? Onvoldoende garanties voor transparantie en een te groot risico op boetes als ze per ongeluk een rol spelen bij de overdracht van financiële middelen uit dubieuze bronnen. De operatie is te riskant, gebaseerd op (te) veel opofferingen, met name als zij de uitdaging van onboarding aangaan. Door een domino-effect verplichten zij de banken van niveau 2 ertoe om steeds strengere nalevingsprocedures te hanteren, hele afdelingen te reorganiseren of aan te dringen op de herinrichting van kolossale informatiesystemen, met extreem hoge ontwikkelings- en onderhoudskosten. Omwille van de traceerbaarheid van de financiële bewegingen zijn de banken van niveau 2 op hun beurt dodelijk terughoudend om als tussenpersoon voor de banken van niveau 3 op te treden, waardoor deze banken geen toegang hebben tot de belangrijkste valuta's, met name de dollar.

Voor ondernemers die bedrijven financieren, moet gezegd worden: dit is goed nieuws. Als fintechbedrijven slagen ze er, vanaf een lege pagina, in om alle vakjes aan te vinken die de dollar clearers nodig hebben, waar de banken er niet in slagen om alle vakjes aan te vinken. Als je tegenwoordig betrouwbare toegang tot deze valuta wilt hebben, heb je maar twee opties: een relatie met een Tier 1 bank, of een beroep doen op alternatieve spelers, die de grenzen van een nieuwe wereld van het bankieren creëren.

'Correspondant banking' is een voorbeeld van de trillingen die de bankwereld op zijn grondvesten doen daveren. Nieuwe procedures en nieuwe wetgeving creëren een uitzonderlijk speelveld voor fintechbedrijven: een speelveld waar het voorbereidende werk nog niet is afgerond.

 

Ontdek ons platform

 

Categorie