November 2022 - Economische vooruitzichten

Post Picture
Post Picture

Publication date

11-november-img-blog-banner-annonce-eco
Lees meer over de laatste ontwikkelingen op de valutamarkt en anticipeer op wisselkoersrisico's.

 

Dip voor de Amerikaanse dollar

In oktober daalde de dollarindex (die de verandering van de Amerikaanse dollar tegenover de munten van zijn belangrijkste handelspartners meet) met 4%. Dat is de zwaarste maandelijkse terugval sinds het begin van het jaar. Dat is goed nieuws. Een sterke dollar betekent meestal een stokkende economische groei en problemen in de groeilanden. Maar let op, de stijgingscyclus van de Amerikaanse dollar is vermoedelijk nog niet voorbij. Op één jaar tijd is de dollarindex met 16,8% gestegen. Dat geeft aan dat een economische wereld die geleidelijk aan in een recessie aan het verzanden is, geen alternatief heeft voor de Amerikaanse dollar.

 

EUR/USD

Hoogtepunt: 1,0089 Laagtepunt: 0,9734 Variatie: +2,52%

Volgens het COT-rapport (Commitments of Traders) van de CFTC (Commodity Futures Trading Commission) gaan speculanten overwegend uit van een stijging van de euro. Dat is een primeur sinds begin juni 2020. Toch betwijfelen we of die beweging duurzaam zal blijken. Op korte termijn wegen er immers al te veel macro-economische risico's op de eurozone, zoals de mogelijk enorme recessie in Duitsland; het risico dat in verschillende landen het licht uitgaat; de toenemende inflatie, die uitdijt naar alle segmenten van de economie; of de vastgoedzeepbellen die hier en daar uiteenspatten. In dat klimaat heeft de Europese Centrale Bank geen andere keuze dan op de automatische piloot te werken en haar monetaire beleid verder te verstrekken (renteverhoging met 75 basispunten in oktober en voor december wordt een verhoging met 50 basispunten verwacht).

 

EUR/GBP

Hoogtepunt: 0,9070 Laagtepunt: 0,8608 Variatie: -3,51%

Het zou verkeerd zijn om de forse terugval van de EUR/GBP-koers in oktober als een teken van hernieuwd vertrouwen in de Britse economie te zien. Als we mogen afgaan op het COT-rapport van de CFTC, blijven de meeste speculanten inzetten op een daling van het Britse pond. En dat is al sinds maart 2022 onophoudelijk zo. De Britse economie vertoont alle kenmerken van een opkomende economie: instorting van de munt tegenover de dollar, politieke instabiliteit, vastgoedzeepbel, ongeziene energiefacturen, gigantische stijging van het tekort op de lopende rekening (waarmee de afhankelijkheid van buitenlandse investeerders wordt gemeten) enz. Wij blijven Britse activa voorzichtig mijden en raden aan om een gedegen valutahedgingstrategie te overwegen voor wie toch een blootstelling heeft aan de Britse munt. 17 november wordt een belangrijke dag voor het pond. Dan stelt de nieuwe regering immers de begroting voor 2023 voor (de minibegroting van de heel snel vervangen premier Liz Truss had eind september paniek veroorzaakt op de markten).

 

EUR/JPY

Hoogtepunt: 148,4 Laagtepunt: 143,67 Variatie: +4,16%

Sinds enkele weken grijpt de Japanse centrale bank direct in op de valutamarkt om de Japanse yen te ondersteunen. Zo wil ze de koers van haar munt tegenover de Amerikaanse dollar herstellen (maar dat heeft ook gevolgen voor de koers van de yen tegenover de euro). Het minste dat we daarvan kunnen zeggen, is dat dat faliekant mislukt is. De voorbije week is de centrale bank voor 30 miljard dollar tussenbeide gekomen (door dollars te verkopen en yens te kopen), maar dat heeft de daling van haar munt niet kunnen afremmen. We weten al lang dat ongecoördineerde ingrepen van centrale banken nooit werken. We verwachten dan ook dat de yen op korte tot middellange termijn zal blijven dalen.

 

EUR/CHF

Hoogtepunt: 0,9973 Laagtepunt: 0,9430 Variatie: +3,95 %

Na een langdurige daling van de wisselkoers, hoeft het niet te verbazen dat er een technische opleving volgt. Dat is wat er in oktober is gebeurd (+3,95%). Maar het ontbrak de beleggers aan overtuiging. De stijging zakte weer in toen de koers in de buurt van de pariteit kwam. Wij gaan nog altijd uit van een daling van de EUR/CHF-koers. De Zwitserse frank zal de komende maanden vermoedelijk een perfecte vluchtwaarde zijn wanneer de economische risico's die we allemaal kennen, in de eurozone uiteindelijk bewaarheid worden. Bovendien kan Zwitserland, ook al is het zelf ook niet helemaal immuun voor de mondiale economische problemen, toch een vrij positieve balans voorleggen en blijft met name de inflatie er goed onder controle. Wij hebben voor het einde van het jaar een doel van 0,96 vooropgesteld.

 

EUR/CAD

Hoogtepunt: 1,3698 Laagtepunt: 1,3124 Variatie: +2,03%

In oktober was het de Canadese centrale bank die haar monetaire beleid bijstelde. In tegenstelling tot de verwachtingen verhoogde zij haar basisrente met slechts 50 basispunten, terwijl algemeen een verhoging met 75 basispunten werd verwacht (wat gezien de recentste inflatiecijfers ook niet onlogisch was). Maar daarbij werd geen rekening gehouden met de vele macro-economische risico's die de centrale bank zorgen beginnen te baren (met een reëel risico dat de vastgoedzeepbel uiteenspat). Net als de Canadese besliste ook de Mexicaanse centrale bank deze week het monetaire roer om te gooien. Vanuit het oogpunt van de EUR/CAD-koers is dat eerder een positief signaal, met een stijging die op korte termijn zou kunnen aanhouden.

 

EUR/AUD

Hoogtepunt: 1,5695 Laagtepunt: 1,4838 Variatie: +3,30%

De Reserve Bank of Australia (RBA) vergadert op 1 november om over haar beleidsrente te beslissen. Volgens een peiling die Reuters deze week heeft gepubliceerd, verwacht bijna 90% van de ondervraagde analisten dat ze (net als vorige maand) een verhoging van slechts 25 basispunten zal doorvoeren, naar 2,85%. Op korte termijn zal de RBA vermoedelijk in kleine stapjes blijven werken om te voorkomen dat de verkrapping van de financiële voorwaarden de vastgoedsector, die in een zeepbel zit, doet ontsporen. De RBA was de eerste centrale bank die het roer omgooide (en meer op de groeirisico's dan op de inflatie ging focussen). En andere zijn haar gevolgd, want later hebben de Canadese en de Mexicaanse centrale hetzelfde gedaan.

 

EUR/CNH

Hoogtepunt: 7,2953 Laagtepunt: 6,9167 Variatie: +4,52 %

Het twintigste congres van de Chinese communistische partij heeft geen grote verrassingen opgeleverd. Zoals verwacht wordt de nultoleratie tegenover het coronavirus op korte termijn niet losgelaten. De Chinese overheid wil de CNH nu langzaam laten dalen om de export te stimuleren. Maar elke volatiliteit die de overheid als buitensporig beschouwt, zal ze onmiddellijk indijken. Uit de beschikbare marktcijfers blijkt dat de Chinese commerciële banken deze week (op vraag van de overheid) hebben ingegrepen om de munt te ondersteunen en de neerwaartse druk te verminderen. Die situatie zal vermoedelijk niet meteen veranderen.

 

EUR/HUF

Hoogtepunt: 432,85 Laagtepunt: 406,69 Variatie: -1,28 %

Omdat de Hongaarse forint verder bleef dalen, heeft de centrale bank op 14 oktober een reeks originele maatregelen aangekondigd om de druk op de munt te verlichten, zoals het engagement om energie-importeurs direct buitenlandse valuta's te verstrekken. Die aankondigingen hebben de druk tijdelijk wat weggenomen. Maar of het effect op de wisselkoers duurzaam zal zijn, is hoogst onzeker, terwijl de inflatie in september boven de 20% is uitgestegen, de doeltreffendheid van het monetaire beleid aan banden wordt gelegd door een chronisch liquiditeitsoverschot en het tekort op de lopende rekening blijft verslechteren. Wij sluiten niet uit dat de EUR/HUF-wisselkoers snel weer stijgt.

 

USD/HUF

Hoogtepunt: 447,70 Laagtepunt: 404,99 Variatie: -3,42 %

Gezien de dalende dollarindex hoeft het niet te verbazen dat de USD/HUF-wisselkoers in oktober terrein heeft verloren (-3,42%). Dat is voor een deel ook te wijten aan de maatregelen die de Hongaarse centrale bank op 14 oktober heeft genomen (zie onze toelichting bij EUR/HUF). We betwijfelen echter of de daling van de USD/HUF-koers duurzaam zal zijn. Uiteindelijk zitten we nog altijd in een financieel klimaat waarin de dollar domineert. Bovendien beperken de specifiek Hongaarse problemen (met name het liquiditeitsoverschot) de effectiviteit van het monetaire beleid in het land. Als de wereldwijde recessie bewaarheid wordt, zouden we opnieuw moeten kunnen aanknopen met de hoogtepunten.

Economisch kalender

DATE CURRENCY EVENT
01/11 AUD

Vergadering van de centrale bank

02/11 USD Vergadering van de centrale bank
03/11 GBP Vergadering van de centrale bank
04/11 USD

Werkgelegenheidsrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid

08/11 USD

Tussentijdse verkiezingen

10/11 USD Index van de consumptieprijzen voor oktober
15/11 USD

Index van de productieprijzen voor oktober

17/11 GBP

Voorstelling van de Britse begroting voor 2023

     
22/11 HUF Vergadering van de centrale bank
     
24/11 EUR Nieuwe bijeenkomst van de EU-ministers van Energie
     
24-25/11 USD Thanksgiving

 

Topics