ABC-analyse in EUR/GBP

Post Picture
Post Picture

Publication date

cover-blog-economie

Kan de technische analyse iets vertellen over de richting van het valutapaar EUR/GBP?

Voor een goed begrip moeten hiervoor eerst de drie vuistregels worden benadrukt. De eerste aanname veronderstelt dat alle informatie in de prijs is verdisconteerd. Het heeft dus geen zin op allerlei redenen op te sommen om de veranderingen in EUR/GBP te verklaren. De tweede regel beweert dat prijsbewegingen in trends bewegen en de derde veronderstelt dat de geschiedenis zich herhaalt. Dat laatste suggereert repeterende koerspatronen. In de natuur zien we dit terug in groei en verval. De acties en reacties kennen in de structuur fractale structuren. Dit zijn gelijksoortige vormen die replica’s van elkaar zijn. Er bestaat een theorie die impulsbewegingen herkend aan de hand van drie impulsgolven die worden onderbroken door twee tegengestelde golven. De optelsom van dit proces maakt vijf golven tot een complete impulsbeweging. In de koersgrafiek van EUR/GBP vanaf het dieptepunt in 2015 tot en met de top in 2019 kan op deze wijze de opwaartse impuls zijn afgerond. De reacties verlopen traditioneel in drie golven, waarvan twee neerwaarts onderbroken door opwaartse golfslag. De reactie wordt in letters aangegeven en krijgt in theorie gestalte via een zgn. a-b-c-zigzag. Impulsbewegingen worden daarentegen becijferd. De interactie tussen drie en vijf golven brengt de ratio 3:5 tot leven en levert de ratio 0,6 op. Deze ratio benadert de natuurlijke ‘gulden snede’-verhouding die volgt uit de Fibonacci-getallenreeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 enz. (8/13 = 0,62). In de correctieve golfbewegingen in de grafiek van EUR/GBP, zijnde i t/m ii (kleine schaal) en iii t/m iv (grotere schaal). In de golven 3 t/m 4 is een nog grotere zigzag herkenbaar. Nu golf 5 is voltooid lijkt een grotere ‘A’-‘B’-‘C-zigzag in ontwikkeling. Golf A en B zijn voltooid. Golf C zou EUR/GBP in 2020 onder de zigzagbodem ‘A’ moeten duwen.

eurgbp 080420 ibanfirst

 

EUR/USD

Diamantpatronen zijn zeldzame koersformaties en zijn kenmerkend voor het duiden van verraderlijke marktomstandigheden

EUR/USD vanaf 2018

eurusd 080420

 

EUR/TRY

De euro gebruikte de meerjarige stijgende steunlijn als sprinkplank voor een nieuwe rally ten opzichte van de Turkse Lira.

EUR/TRY vanaf 2017

eurtry 080420

 

Deze marketing informatie is samengesteld door Edward Loef (mail@edwardloef.com). Deze blogpost geeft Edward Loef's mening weer in zijn hoedanigheid als Certified Financial Technician. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via iBanFirst. Deze informatie is bedoeld als privé informatie en niet als advies voor het nemen van commerciële beslissingen. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als aanbod om producten te kopen of te verkopen. Als u een transactie gaat doen bij iBanFirst, adviseren wij u dringend de relevantie van deze informatie voor uw transactie vast te stellen en daarin uw ervaring, kennis, financiële mogelijkheden, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid te laten meewegen.

 

Topics