Τιμές ισοτιμιών νομισμάτων σε πραγματικό χρόνο. 4 πλεονεκτήματα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

24 Οκτωβρίου 2018

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πραγματοποιούν συναλλαγματικές πληρωμές μέσω τραπεζών, γνωρίζουν ότι: η διαδικασία είναι πολύπλοκη και τα κόστη υψηλά.

Ωστόσο, η iBanFirst προσφέρει δωρεάν συναλλαγματικές τιμές σε πραγματικό χρόνο, με οικονομικές και διαφανείς συνθήκες.

________________________

Τι σημαίνει τιμές συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο;

Ας ξεκινήσουμε καθορίζοντας την έννοια της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της τιμής συναλλαγματικής ισοτιμίας σε πραγματικό χρόνο.

Συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως η τιμή μετατροπής από ένα νόμισμα σε ένα άλλο.

Για παράδειγμα, η συναλλαγματική ισοτιμία είναι η τιμή μετατροπής από το νόμισμα Α στο νόμισμα Β και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του λαμβανόμενου ποσού του νομίσματος Β, ως αντάλλαγμα για μια μονάδα του νομίσματος Α.

Οι τιμές συναλλαγματικών ισοτιμιών κυμαίνονται συνεχώς και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε online από τον υπολογιστή σας.

_________________________

Γιατί οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο σήμερα;

Η τιμή μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας σε πραγματικό χρόνο αυξομειώνεται σύμφωνα με την προσφορά και τη ζήτηση που εκδηλώνεται για κάθε ζεύγος νομισμάτων.

Ωστόσο, σήμερα οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν πρόσβαση σε ζωντανές τιμές. Γιατί;

Αυτό συμβαίνει επειδή οι περισσότερες ΜΜΕ δεν έχουν τον απαραίτητο όγκο συναλλαγών για πρόσβαση στις ζωντανές τιμές των τραπεζών. Έτσι, οι ΜΜΕ πληρώνουν υψηλές χρεώσεις για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα αφότου δεν έχουν πρόσβαση να συγκρίνουν την τιμή που λαμβάνουν σε σχέση με την τιμή που λαμβάνει μια τράπεζα από άλλες τράπεζες για την συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία.

Η πρόσβαση σε ζωντανές τιμές συναλλαγματικών ισοτιμιών συνήθως δίνεται από τις τράπεζες μόνο σε μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν μεγάλο όγκο συναλλαγών.

Εάν μια ΜΜΕ δεν έχει πρόσβαση σε πραγματικές τιμές έχει σαν αποτέλεσμα όταν δίνει εντολή στην τράπεζα να εκτελέσει μία πληρωμή σε ξένο νόμισμα να μην γνωρίζει:

1) πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή
2) την τιμή στην οποία θα εκτελεστεί η συναλλαγή

Έτσι το πραγματικό κόστος της μεταφοράς θα είναι γνωστό μόνο μετά την εκτέλεση της πληρωμής.

_________________________

Τα 4 πλεονεκτήματα των τιμών συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο για τις ΜΜΕ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο αντικατοπτρίζουν την κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Άρα εάν οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση σε τιμές σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους στον ιδανικό χρόνο για αυτές.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δημιουργήσαμε την iBanFirst: για να προσφέρουμε στις ΜΜΕ τις ιδανικές συνθήκες για την εκτέλεση των συναλλαγών τους σε διαφορετικά νομίσματα.

Έχοντας πρόσβαση σε τιμές ισοτιμιών σε πραγματικό χρόνο προσφέρει στις ΜΜΕ 4 πλεονεκτήματα:4 πλεονεκτήματα

  • Διαφάνεια: Οι ΜΜΕ γνωρίζουν την τιμή της ισοτιμίας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, προτού αυτή πραγματοποιηθεί. Αυτό παρέχει πλήρης διαφάνεια όσον αφορά το κόστος της συναλλαγής.
  • Επιλογή: Έχοντας πρόσβαση σε τιμές σε πραγματικό χρόνο, οι ΜΜΕ μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα να εκτελέσουν τις συναλλαγές τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή προτιμούν, 24 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα.
  • Πληροφόρηση: Έχοντας πρόσβαση σε ζωντανές τιμές, οι ΜΜΕ έχουν τις απαραίτητές πληροφορίες για να πάρουν τεκμηριωμένες αποφάσεις ως προς τις συναλλαγές τους χωρίς να είναι αναγκασμένες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις τράπεζες.
  • Εξοικονόμηση κόστους: Από την στιγμή που οι ΜΜΕ έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μπορούν να επιλέξουν τον βέλτιστο χρόνο για να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή και να μειώνουν το κόστος των συναλλαγών τους.

Πώς μπορεί η iBanFirst, να προσφέρει στις ΜΜΕ μια συναλλαγματική ισοτιμία σε πραγματικό χρόνο, όταν οι τράπεζες δεν μπορούν;

en-payment-gif

Η τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησε στην εμφάνιση νέων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως η iBanFirst, η οποία επιτρέπει στους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε συναλλαγματικές ισοτιμίες σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης η δομή ενός ιδρύματος πληρωμών όπως η iBanFirst έχει πολύ λιγότερα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με την δομή των τραπεζών.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι χρεώσεις της iBanFirst είναι πιο οικονομικές από αυτό που εφαρμόζουν οι τράπεζες.

Για να λάβετε μία εξατομικευμένη πληροφόρηση και ανάλυση για την επιχείρηση σας, οι υπεύθυνοι διαχείρησης λογαριασμών θα χαρούν να σας πουν περισσότερα..

New call-to-action

 

Δημοφιλή Άρθρα