Τι είναι ένα Flexible Forward Contract (FFC);

26 Σεπτεμβρίου 2018

Το Flexible Forward Contract είναι ένα συμβόλαιο που σας επιτρέπει να καθορίσετε την τιμή αγοράς ή πώλησης ενός ζεύγους νομισμάτων και να την κλειδώσετε για ένα συγκεκριμένο ποσό, για μια χρονική περίοδο.

Προστατεύστε τα κέρδη σας, ελέγξτε το ρίσκο στις μετατροπές συναλλάγματος, αποκτήστε ευελιξία στις συναλλαγές σας

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Flexible Forward Contract με σκοπό την διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου, όταν πρόκειται να λάβουν ή να στείλουν μια σειρά πληρωμών σε αβέβαιες μελλοντικές ημερομηνίες ή/και ποσά. Κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, σας δίνεται η δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, να μετατρέψετε μερικό ή ολόκληρο το ποσό που έχετε συμφωνήσει, με την ίδια προκαθορισμένη τιμή.

Περιπτώσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το FFC:

 • Είστε εισαγωγέας και θέλετε να έχετε τον έλεγχο στο κόστος των αγορών σας σε ξένο νόμισμα.
 • Είστε εξαγωγέας και θέλετε να εξασφαλίσετε την τιμή των πωλήσεων σας σε ξένο νόμισμα.
 • Δεν είστε σίγουροι για τις ημερομηνίες διακανονισμού με τους πελάτες σας και τους προμηθευτές σας.
 • Θέλετε μια σταθερή τιμή για αρκετές μελλοντικές συναλλαγματικές πληρωμές.
Flexible Forward Contracts
Χαρακτηριστικά Όροι
ΑΣΦΑΛΕΙΑ Προστατεύστε τα κέρδη σας, επωφελούμενοι από την εγγυημένη τιμή για τις μελλοντικές σας πληρωμές σε ξένα νομίσματα.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ Εκμεταλλευτείτε την ευελιξία που σας προσφέρει το FFC και κάντε μετατροπές συναλλάγματος αναλόγως με τις ανάγκες της επιχείρησης σας και τις ημερομηνίες λήξης των τιμολογίων σας.
Αγορά νομίσματος Οποιοδήποτε από τα 25 νομίσματα που προσφέρει η iBanFirst,
εκτός από EUR
Πώληση νομίσματος Μόνο EUR
Νόμισμα Διακανονισμού Το νόμισμα αγοράς
Ελάχιστο Ποσό €15,000
Ημερομηνία Διακανονισμού Από 1 έως 12 μήνες
Έναρξη ημερομηνίας
διακανονισμού
Μεταβλητή, εξαρτάται από το ζεύγος νομισμάτων. Η πρώτη δυνατή ημερομηνία υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται στην πλατφόρμα
Περίοδος Διακανονισμού Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα της περιόδου διακανονισμού.
Ελάχιστο ποσό μίας συναλλαγής €1,500
Αριθμός Συναλλαγών
κατά τη διάρκεια
του Συμβολαίου
Χωρίς όριο

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ


 • Η προκαθορισμένη συναλλαγματική τιμή δεν είναι τροποποιήσιμη επομένως, σε περιπτώσεις υποτίμησης του αγορασμένου νομίσματος χάνετε την ευκαιρία για επιπλέον κέρδη.
 • Τα Flexible Forwards είναι δεσμευτικά, οπότε δεν είναι ιδανικά για να καλύψουν αβέβαιες συναλλαγές όπως υποβολές προσφορών κλπ.


Ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα Flexible Forward Contracts


15th of January

Είσαστε Εισαγωγέας στην Ευρώπη και στις 15 Ιανουαρίου εσείς και ο προμηθευτής σας με έδρα τις ΗΠΑ, συμφωνείτε για το συνολικό ποσό προϊόντων που θα αγοραστούν για το τρέχον έτος.

Υπολογίζετε να αγοράσετε προϊόντα συνολικής αξίας $450,000. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, δεν γνωρίζετε πότε ακριβώς θα πραγματοποιήσετε τις παραγγελίες σας, επομένως δεν είστε βέβαιοι ούτε για τις ημερομηνίες πληρωμής των τιμολογίων σας, ούτε για την τιμή της ισοτιμίας EURUSD που θα πάρετε κάθε φορά.

Προκειμένου να αποφύγετε τους κινδύνους διακύμανσης συναλλαγματικών ισοτιμιών και να εξασφαλίσετε το περιθώριο των κερδών σας (καθώς η τιμή πώλησης στα προϊόντα σας δεν αλλάζει), η iBanFirst σας προσφέρει το Flexible Forward Contract.

Το Flexible Forward Contract σας εξασφαλίζει σταθερή τιμή EUR/USD καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου και επίσης ευελιξία στο πότε θα πληρώσετε τα τιμολόγια σας.

Επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο του Λογαριασμού σας στην iBanFirst και συμφωνείτε για αγορά ενός Flexible Forward Contract με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Αγορά Νομίσματος: USD
 • Πώληση Νομίσματος: EURO
 • Ποσό: 450,000 USD
 • Έναρξη Ημερομηνίας Διακανονισμού: 1η Φεβρουαρίου
 • Λήξη Ημερομηνίας Διακανονισμού: 15 Δεκεμβρίου
 • Περίοδος Διακανονισμού: 1 Φεβρουαρίου έως 15 Δεκεμβρίου
 • Συμφωνημένη Εγγυημένη Ισοτιμία: 1 EUR = 1.2500 USD

GR-ffc-graph-750x390

 

Ο κύκλος ζωής ενός Flexible Forward Contract


15th of January

15 Ιανουαρίου
Αγοράζετε ένα Flexible Forward Contract από την iBanFirst: Ονομαστική αξία $450,000 έναντι EUR με εγγυημένη ισοτιμία (€1 = $1.2500), που θα χρησιμοποιηθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.


3rd of April

3 Απριλίου
Πληρώνετε ένα τιμολόγιο ύψους $260,000, με την εγγυημένη ισοτιμία που ισοδυναμεί με €208,000.

Εάν είχατε χρησιμοποιήσει την ημερήσια «spot» ισοτιμία, δηλαδή €1 = $1.1000, το ποσό που θα είχατε ξοδέψει θα ήταν €236,363. Έτσι, θεωρητικά, με την χρήση του FFC έχετε κέρδος στην συναλλαγή σας ύψους €28,363.


15th of July

15 Ιουλίου
Πληρώνετε ένα δεύτερο τιμολόγιο ύψους $130,000, με την εγγυημένη ισοτιμία, που ισοδυναμεί με €104,000.

Εάν είχατε χρησιμοποιήσει την ημερήσια «spot» ισοτιμία, δηλαδή €1 = $1.3000, το ποσό που θα πληρώνατε θα ήταν €100,000. Επομένως, θεωρητικά, χρησιμοποιώντας το Flexi Forward Contract έχετε ζημιά ύψους €4,000.


15th of December

15 Δεκεμβρίου
Πληρώνετε άλλο ένα τιμολόγιο ύψους $60,000, με την εγγυημένη ισοτιμία του FFC, που ισοδυναμεί με €48,000.

Εάν είχατε χρησιμοποιήσει την ημερήσια «spot» ισοτιμία, €1 = $1.2000, το ποσό που θα είχατε πληρώσει θα ανερχόταν στις €50,000. Επομένως, θεωρητικά, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Flexi Forward Contract της iBanFirst, έχετε νέο κέρδος ύψους €2,000.


Συμπέρασμα

Κατά τη διάρκεια του έτους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια τιμή μετατροπής EURUSD, και να εξαλείψετε τους κινδύνους των συναλλαγματικών σας μετατροπών και πληρωμών. Γνωρίζατε από τις 15 Ιανουαρίου ότι θα χρειαστείτε 360,000 EUR για να καλύψετε το κόστος του προμηθευτή σας που εδρεύει στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό κόστος των τιμολογίων σας σε δολάρια ΗΠΑ και να ορίσετε τις πωλήσεις σας εξασφαλίζοντας τα κέρδη σας, χωρίς να ανησυχείτε για τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας τoυ ζεύγους EUR/USD.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΩΣ PDF