Τι είναι οι οδηγίες για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD1 and PSD2) και γιατί είναι σημαντικές;

12 Οκτωβρίου 2018

Η Πρώτη ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1) βοήθησε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα πριν από 9 χρόνια.

Η Πρώτη ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1) ρυθμίζει τις υπηρεσίες πληρωμών και τα Ιδρύματα Πληρωμών (Payment Institutions) σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ. Η οδηγία υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2009 και τέθηκε σε ισχύ τον επόμενο μήνα.

Οι κύριοι στόχοι της Πρώτης Ευρωπαϊκής Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1) είναι: Η τόνωση του ανταγωνισμού στην Ευρώπη, η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και η προστασία των καταναλωτών.

Από τη πρώτη στιγμή η Οδηγία PSD1 επέτρεψε 3 πράγματα:

  • Με την Πρώτη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1), και την ίδρυση των Ιδρυμάτων Πληρωμών, επιτράπηκε σε νέες μη τραπεζικές εταιρείες να διεξάγουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Στο παρελθόν, μόνο οι τράπεζες και οι κεντρικές τράπεζες ή οι κυβερνητικές υπηρεσίες παρείχαν υπηρεσίες πληρωμών.
  • Οι τράπεζες και τα Ιδρύματα Πληρωμών οφείλουν να είναι διαφανείς σχετικά με τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένου και του μέγιστου χρόνου εκτέλεσης πληρωμών αλλά και των συναλλαγματικών τους τιμών.
  • Επιπλέον, η Πρώτη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1), έχει επιταχύνει και διευκολύνει τις πληρωμές εντός της ζώνης του Εύρω SEPA.

Χάρη στην Οδηγία PSD1, οι Ευρωπαίοι πελάτες, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για εταιρείες, επωφελούνται από τις ταχύτερες και φθηνότερες πληρωμές εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Η Οδηγία PSD1 επίσης δημιούργησε μια νέα γενιά εταιρειών, με θετική επίδραση στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αυτές οι εταιρείες, γνωστές και σαν "FinTech", χρησιμοποιούν την τεχνολογία μέσω online πλατφόρμας ή κινητών εφαρμογών και προσφέρουν στους καταναλωτές νέες, βελτιωμένες υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές.

Τον Μάιο του 2013, η iBanFirst ήταν μία από τις πρώτες FinTech εταιρείες που απέκτησε άδεια λειτουργίας ως Ίδρυμα Πληρωμών βάσει της Πρώτης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1).

Η Δεύτερη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) ανοίγει το δρόμο για νέες δυνατότητες στις υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού και εκκίνησης πληρωμών.

Η Δεύτερη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) είναι η αναθεωρημένη έκδοση της πρώτης και παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2018.

Η Δεύτερη Οδηγία (PSD2), προχωρά παραπέρα και ανοίγει το δρόμο για σημαντικές αλλαγές στις αγορές τραπεζών και πληρωμών. Με την εφαρμογή της δημιουργούνται δύο νέες κατηγορίες Ιδρυμάτων πληρωμών.

  • Oι “Πάροχοι Υπηρεσιών Πληροφοριών Λογαριασμού" (AISP) επιτρέπουν στους χρήστες τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των τραπεζικών λογαριασμών τους, από διαφορικές τράπεζες, μαζεμένες σε μία online πλατφόρμα ή σε μία εφαρμογή κινητού.

gr-asip-750x220

  • Οι "Πάροχοι Υπηρεσιών Εκκίνησης Πληρωμών" (PISP) παρέχουν στα Ιδρύματα πληρωμών τη δυνατότητα να ξεκινήσουν μεταφορά χρήματων για λογαριασμό του χρήστη. Έτσι αντί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την τράπεζα του για μεταφορά χρήματων, μπορεί να ξεκινήσει την πληρωμή μέσω του Ιδρύματος πληρωμών PISP, το οποίο με τη σειρά του μεταδίδει την εντολή στην τράπεζα.

gr-pisp-750x360

Η Δεύτερη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) έχει τη δυνατότητα να αλλάξει και να βελτιώσει σημαντικά τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τα Ιδρύματα πληρωμών έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες τους πλήρης και ενοποιημένη εικόνα των τραπεζικών λογαριασμών τους και να εκκινούν μεταφορές χρήματων εκ μέρους των πελατών τους.

Αυτό συμβαίνει ήδη στον τομέα B2C (από τις επιχειρήσεις προς στους καταναλωτές) με τις υπηρεσίες συνυπολογισμού λογαριασμών όπως το Bankin στη Γαλλία, το Figo στη Γερμανία και το Tink στη Σουηδία, καθώς και με υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών, όπως η Linxo στη Γαλλία, η Satispay στην Ιταλία και η Fintonic στην Ισπανία.

Στον τομέα Β2Β, οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη δει τα πλεονεκτήματα της Δεύτερης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) μέσω των νέων παροχών υπηρεσιών AISP και PISP.

Στην iBanFirst, είμαστε υπερήφανοι που ήμασταν ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρει τις υπηρεσίες AISP και PISP από τον Ιούλιο του 2018.

New call-to-action