Τι είναι οι οδηγίες για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD1 and PSD2) και γιατί είναι σημαντικές;

12 Οκτωβρίου 2018

Η Πρώτη ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD1) βοήθησε στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα πριν από 9 χρόνια.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ