Προτάσεις αντιστάθμισης ρίσκου για συναλλαγματικές μετατροπές, για επιχειρήσεις, από την iBanFirst

5 Σεπτεμβρίου 2018

Η iBanFirst, ειδικεύεται στις μετατροπές συναλλάγματος και στα εμβάσματα για επιχειρήσεις, μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας.  Προσφέρει δύο 100% online λύσεις, για αντιστάθμιση ρίσκου στις συναλλαγματικές μετατροπές και βοηθάει τους πελάτες της να διαχειριστούν τον κίνδυνο των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών για τις διεθνείς πληρωμές τους.

Η iBanFirst διασφαλίζει τα περιθώρια κερδών των πελατών της, προσφέροντας τους δύο λύσεις αντιστάθμισης κίνδυνου συναλλαγματικών μετατροπών χωρίς κόστος συνδρομής.

Η σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος (Forward) επιτρέπει στους πελάτες να επωφεληθούν από μια εγγυημένη τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας για προκαθορισμένα ποσά και ημερομηνίες.

Αυτό τους προστατεύει από την ανατίμηση της ισοτιμίας και εξασφαλίζει τα περιθώρια των κερδών τους.

Η σύμβαση μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με ευέλικτη ημερομηνία, (flexible-date forward exchange), είναι πλέον διαθέσιμη αποκλειστικά από την iBanFirst, και εξασφαλίζει μια ενιαία εγγυημένη συναλλαγματική ισοτιμία για τον διακανονισμό τιμολογίων σε ξένα νόμισματα για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Οι πελάτες της iBanFirst μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα περιθώρια των κερδών τους πληρώνοντας τιμολόγια σε ξένα νομίσματα, λαμβάνοντας εκ των προτέρων μια εγγυημένη τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, για ποσά που δεν είναι γνωστά  για μια χρονική περίοδο, έως και ένα χρόνο. 

blog-pa-270x225

"Προσφέροντας συμβόλαια αντιστάθμισης ρίσκου συναλλάγματος στους πελάτες μας, τους βοηθούμε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους διεθνώς χωρίς να ανησυχούν  για τις μεταβολές τιμών του συναλλάγματος", λέει ο Pierre-Antoine Dusoulier, Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής της iBanFirst. «Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικό για τους πελάτες μας  το να μπορούν να προγραμματίσουν μακροπρόθεσμα για να ελέγξουν το περιθώριο των κερδών τους. Οι υπηρεσίες μας τους επιτρέπουν να καθορίσουν τη στρατηγική πωλήσεων τους σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να επηρεάζονται από τις μεταβολές των ισοτιμιών συναλλάγματος, και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην επιτυχία τους."

Χάρη σε αυτές τις λύσεις, που προσφέρονται Online στην πλατφόρμα, η iBanFirst ξεχωρίζει από το μοντέλο των παραδοσιακών τραπεζών και των ανταγωνιστών τους στην αγορά ξένων συναλλαγμάτων.

New call-to-action