Η iBanFirst μεταξύ των πρώτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με έγκριση AISP & PISP

27 Ιουλίου 2018

Η iBanFirst είναι ένα από τα πρώτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που απέκτησε εγκρίσεις πάροχου  υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP) και πάροχου υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISPσύμφωνες με την «Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής PSD2 »

_________________________

Στις 13 Ιουλίου 2018, στο Παρίσι, η iBanFirst, έγινε ένα από τα πρώτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία έλαβαν έγκριση σύμφωνα με την Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής PSD2 από τον Βελγικό ρυθμιστικό φορέα, σαν πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP) και υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISP).

Οι εγκρίσεις AISP και PISP ανοίγουν τον δρόμο για μια νέα εποχή στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και διασυνοριακών εμβασμάτων και μεταφορών χρημάτων.

Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η οδηγία  PSD1 το 2009 και η οδηγία  PSD2 το 2018, οι τρεις παραδοσιακές λειτουργίες των τραπεζών (καταθέσεις, οπτικοποίηση λογαριασμών και υποδομές μεταφοράς χρημάτων) μπορούν πια να διαχωριστούν.

Αυτός ο διαχωρισμός ανοίγει την πόρτα στην καινοτομία και επιταχύνει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των εμβασμάτων και  μεταφορών χρημάτων.

Οι εγκρίσεις AISP και PISP στοχεύουν στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη με την ασφαλή ανταλλαγή τραπεζικών δεδομένων των καταναλωτών.

"Στην iBanFirst, η εξασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων ηταν πάντα προτεραιότητα. Αυτό επιβεβαιώνεται με την απόκτηση αυτών των εγκρίσεων που τώρα πια μας προσφέρουν το νομοθετικό πλαίσιο και τη νομική αναγνώριση, ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση σε ορισμένα τραπεζικά δεδομένα των πελατών μας. Με την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, αυτό το άνοιγμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς και δείχνει τον δρόμο για νέες, ακόμα πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες".Pierre-Antoine Dusoulier, CEO και ιδρυτής της iBanFirst

Αφενός με την έγκριση AISP, οι πελάτες της iBanFirst θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν στην πλατφόρμα μας πληροφορίες σχετικές με όλους τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Αφετέρου, η έγκριση PISP επιτρέπει στην iBanFirst να εκδώσει μια εντολή χρηματικής μεταφοράς απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου. Ο χρήστης της πλατφόρμας μας, απλά και μόνο με τη σύνδεσή του στον iBanFirst  λογαριασμό του, θα μπορεί να πραγματοποιεί μεταφορές χρημάτων διαδικτυακά, σε ξένο νόμισμα, με ασφάλεια και αυτονομία από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του.

Για παράδειγμα, ένας πελάτης της iBanFirst που επιθυμεί να μεταφέρει 100,000$ σε προμηθευτή του, θα δώσει μόνο μια εντολή από τον iBanFirst λογαριασμό του χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί ξεχωριστά στην τράπεζα του.

Αν αναλογιστούμε τη δεδομένη ζήτηση των επιχειρήσεων για πλατφόρμες πολλαπλών τραπεζών και την ανάγκη τους για ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές βασισμένες στις δυνατότητες που προσφέρει η οδηγία PSD2.  

pisp-750x542-gr

Πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού AISP

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού επιτρέπουν στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. 

Σας επιτρέπουν να δείτε πληροφορίες από όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας μαζεμένες, σε ένα μέρος, είτε online (σε απευθείας σύνδεση), ή σε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου. Παρέχουν εφαρμογές προϋπολογισμού και ιστοσελίδες που γίνονται συγκρίσεις τιμών.

Ένας πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού χρειάζεται τη ρητή συγκατάθεσή σας για να σας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

Πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISP)

Οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών, βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν online μεταφορές πίστωσης και ενημερώνουν άμεσα τους εμπόρους για τις κινήσεις πληρωμών, επιτρέποντας την άμεση αποστολή αγαθών ή την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες που αγοράζονται ηλεκτρονικά.

Σας επιτρέπει να πληρώσετε εταιρείες απευθείας από τον τραπεζικό σας λογαριασμό αντί να χρησιμοποιείτε τη χρεωστική ή την πιστωτική σας κάρτα μέσω τρίτων όπως η Visa ή η MasterCard.

Ένας πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών χρειάζεται τη ρητή συγκατάθεσή σας για να σας παρέχει αυτές τις υπηρεσίες.

New call-to-action