iBanFirst je mezi prvními schválenými institucemi pro služby AISP a PISP.

27 července 2018

Platforma iBanFirst je jednou z prvních platebních institucí, která obdržela schválení PSD2 (směrnice o platebních službách 2) pro informování o účtu (AISP) a iniciování platby (PISP).

_________________________

Paříž, 13. července 2018 - iBanFirst, platforma specializující se na multiměnové transakce pro firmy, se stala jednou z prvních platebních institucí, která od belgického regulátora získala schválení PSD2 pro informování o účtu (AISP) a iniciování platby (PISP).

Schválení AISP a PISP otevírá dveře nové generaci finančních služeb.

Vstup v platnost PSD1 v roce 2009 a PSD2 v roce 2018 znamená, že nyní mohou být tři tradiční funkce banky (vklad, vizualizace účtu a platební infrastruktura) odděleny. Toto oddělení otevírá dveře inovacím a zrychluje vývoj nových produktů a služeb v sektoru plateb.

AISP a PISP se zaměřují na zlepšení zkušenosti zákazníků tím, že otevírají sdílení bankovních dat spotřebitelů bezpečným způsobem.

„V iBanFirst byla bezpečnost výměny dat vždy prioritou. Získání těchto schválení to jen potvrzuje a máme tak nyní legislativní rámec a právní uznání přímo přistupovat k určitým bankovním informacím našich zákazníků. Toto otevření posílením práv spotřebitelů podporuje vývoj našeho trhu a otevírá dveře k novým, a ještě více bezzkonkurenčním službám.“
- CEO a zakladatel společnosti iBanFirst Pierre-Antoine Dusoulier.

S AISP zákazníci iBanFirst naleznou v našem rozhraní informace související se všemi jejich bankovními účty. PISP zase umožňuje iBanFirst vydat platební příkaz přímo bankovnímu účtu třetí strany. Pouhým přihlášením na svůj iBanFirst účet bude uživatel naší platformy moci provádět své platby online, v cizí měně, bezpečným a autonomním způsobem

Například při odesílání 100 000 $ svému dodavateli dostane zákazník iBanFirst od rozhraní pouze jeden pokyn, tím se cesta zákazníka výrazně zlepší.

Společnosti jsou často hladové po multibankovních platformách a mají potřebu mít informace ve „skutečném čase“, a právě toto opatření sebou nese v těchto směrech výraznou změnu.

pisp-750x542-cz

Poskytovatel informací o účtu – AISP:

Služby poskytující informace o účtech umožňují spotřebitelům a společnostem získat komplexní přehled o jejich finanční situaci.

Poskytovatel informací o účtu (AISP) Vám umožní zobrazit všechny informace z Vašich bankovních účtů na jednom místě a to online nebo přes mobilní aplikaci.

AISP může také poskytovat aplikace pro vytváření rozpočtů a nebo webové stránky, které porovnávají náklady, nabízejí pomoc s vytvářením rozpočtů a doporučují různé produkty. K využití těchto služeb AISP vyžaduje Váš výslovný souhlas.

Poskytovatel služeb zprostředkující platby – PISP:

Poskytovatelé služeb zprostředkující platby pomahájí spotřebitelům provádět on-line platby, což ji umožní okamžité odeslání online zakoupeného zboží nebo okamžitý přístup ke službám zakoupených on-line.

Poskytovatel služeb zprostředkující platby (PISP) Vám umožní platit přímo z Vašeho bankovního účtu a ne pomocí Vaší debetní nebo kreditní karty, která je zprostředkovaná třetí stranou, společností Visa nebo Matercard. PISP potřebuje Váš výslovný souhlas před poskytnutím tohoto druhu služeb.

New call-to-action