4 výhody aktuálního směnného kurzu pro SME-SMI

24 října 2018

Jakékoli SME - SMI (malé a střední podniky), které musí své transakce v cizí měně provádět přes svoji banku (konkrétně mezinárodní převody) mohou dosvědčit: systém je neprůhledný a má vysoké náklady. Dnes ovšem existují řešení, která poskytují SME - SMI aktuální směnné kurzy za ekonomických a transparentních podmínek.

________________________

Co je aktuální směnných kurz?

Pojďme definovat koncepty směnného kurzu a aktuálního směnného kurzu.

Směnný kurz je definován jako jakákoli operace, která vede ke směně měn. Směnný kurz je směnnou sazbou z měny A na měnu B a je použit pro vypočítání toho, kolik měny B je získáno směnnou měny A.

Aktuální směnný kurz je sazba, která se neustále mění, a kterou je možní dnes z pohodlí domova sledovat online. Mezibankovní směnný kurz je něco jiného (také se tomu říká „mid-market“ - „prostřední trh“), jde o hrubý kurz, za který banka provede směnu měn.

_________________________

Proč dnes SME a SMI nemají žádné výhody z aktuálního směnného kurzu?

Referenční sazba je okamžitý směnný kurz a kolísání podle nabídky a poptávky.

Nicméně SME a SMI dnes během obchodování s cizími měnami vždy nečerpají výhod z tohoto aktuálního směnného kurzu. Proč?

Je to převážně kvůli tomu, že přístup k obchodním místnostem bank je často určen jen velkým společnostem. Tyto společnosti pak čerpají výhod několika finančních služeb a mají tak právě například k dispozici směnné kurzy v reálném čase. Pro své transakce v cizích měnách tak mají velmi příznivé tržní podmínky.

SME a SMI na druhou stranu nemají dostatečný objem transakcí, které by jim dveře do zmíněných místnosti otevřeli. V momentálním nesrozumitelném, a ne zrovna přívětivém systému je tomu tak, že střední a malé podniky platí velké poplatky za každou transakci v cizí měně.

Celý proces vypadá nějak takto: jakmile je pokyn předán bance pro zaplacení dodavateli, společnost neví, kdy bude transakce provedena, a proto nezná sazbu, za kterou bude směna provedena a ani si nemusí být jistá marží banky. Skutečná cena převodu bude známá až později.

_________________________

4 výhody aktuálního směnného kurzu pro SME - SMI

Jak bylo zmíněno výše aktuální směnný kurz reflektuje situaci na finančních trzích. Pokud mají SME možnost k nim přistoupit, mohou své transakce provést za optimálního zvoleného směnného kurz. Proto jsme vytvořili iBanFirst: abychom mohli SME a SMI nabídnout podmínky směny, které si zaslouží.

Aktuální směnný kurz nabízí společnostem 4 výhody:4-advantages-750x300

  • Znáte: znáte směnný kurz, za který bude transakce provedena ještě, než bude provedena. Transakce v cizí měně jsou tak průhledné, což je věc, kterou SME - SMI nemohli dříve využít.
  • Výběr: společnost bude mít k dispozici všechna data, takže dostane k dispozici možnost provést transakci za vlastních podmínek a může případně transakce odložit na dobu, kdy budou podmínky na trhu optimálnější.
  • Dotázání: S touto průhledností je možné se zeptat poradců zprostředkujících struktur, jako je například iBanFirst, na faktické informace a poté provést informované rozhodnutí.
  • Ušetření: Společnost drží všechny karty, takže si může zvolit optimální čas pro svou transakci a díky tomu může pravidelně šetřit.

Jak může struktura jako je iBanFirst nabídnout SME - SMI aktuální směnné kurzy, když to neumožňují banky.

cz-payment-gif

Technologický rozvoj se postaral o demokratický přístup k finančním službám a proto je dnes možné mít přístup i k aktuálním směnným kurzům. Tento rozvoj dal vzniknout novým finančním strukturám jako je právě iBanFirst, které díky objemu svých klientů mají přístup k obchodním místnostem a mohou tak čerpat výhod zmiňovaného aktuálního směnného kurzu.

Takové struktury navíc mají nad bankami další výhody, protože nemají fixní a neúnosně vysoké poplatky a jejich marže jsou tak daleko menší.

SME a SMI mají konečně přístup k podmínkám, které si zaslouží a dostávají kontrolu nad svými transakcemi v cizí měně. Pokud chcete optimalizovat své transakce v cizí měně, our naši zástupci vám rádi řeknou více.

 

New call-to-action

Příspěvky podle tématu: platforme iBanFirst